Jak poezie a haiku zlepšují vnímání i vyjadřování

Haiku je jedna z nejstručnějších tradičních forem japonské básně, která pouze v sedmnácti slabikách sděluje silný prožitek přítomnosti i duchovní porozumění současně. Haiku svou strohou mnohoznačností čtenáře ponechává samotného v objevování (v použití své síly přo objevování) a otevírá mu tak dveře k meditaci o drobných každodenních zemitých věcech, jež nabývají velkých významů. 

Jedním z nejpopulárnějších básníků Haiku je Macuo Bašó, který žil před 300 lety a jehož poezie je dodnes považována za konečný vzor pro současné básně ve stylu Haiku, v němž se dodržují velmi pevná pravidla. V Japonsku je báseň tradičně vytištěna v jedné svislé linii. 

Japonština je ale jiný druh jazyka než Čeština, a jelikož tedy není možné dodržet japonská pravidla, snaží se čeští básníci Haiku přiblížit aspoň těmito šesti body: 

  1. Báseň tvoří tři řádky veršů, které se mohou a nemusí rýmovat. 
  2. První verš má 5 slabik, druhý 7 a třetí zase 5, tedy celkem 17 slabik.  
  3. Objevuje se tu většinou přírodní motiv (oblaka, hory, slunce, déšť, mlha…) a rozměr přítomnosti.    
  4. Básník navozuje příjemně hloubavou, meditativní náladu. 
  5. Haiku je zvukomalebná, a proto se v češtině např. opakují stejné samohlásky, nebo dlouhé hlásky (hlavně á, í, é, ou, …). 
  6. Haiku mívá více významů a dotýká se filozofických témat.

 

Většinou Haiku byla,  a stále i je, používána jako forma komunikace mezi dvěma lidmi. Pomáhá sblížení, souznění. Tvůrce Haiku napříč staletími spojuje více než původní význam předpony hai, tedy hravost a rozvernost, i úcta k tomuto žánru a potěšení, které přináší spříznění „poezií bez hněvu“, kde chybí ve výrazu i obsahu negativní emoce, jako jsou hněv, zášť, vztek, opovržení apod. 

 

Haiku ale není jen sváteční chvilkou japonské všednodennosti. Haiku je jako malování vícevrstevnatého obrazu, aniž by se cokoli zjevně sdělilo. Haiku spojuje protiklady: malé s velkým, pomíjivé s ukotveným, obvyklé s neobyčejným.

 

Podněcuje obrazotvornost, kde zdánlivé obyčejnosti a nepatrnosti dostávají nové rozměry a stávají se branou k vnímání stálé nekonečnosti a ticha Všehomíru, které ve své náruči drží všechnu proměnlivou pomíjivost.

Z Haiku dýchá krása zenového minimalismu i způsob jiné tvorby, kdy malíř nejdříve krajinu vnímá, procítí, prozře a uvědomí si jí a teprve potom, vyzbrojen schopností dokonale zobrazovat části přírody, namaluje svou vnitřní ozvěnu na reálnou krajinu – svou vnitřní krajinu, která se skutečnosti nepodobá, neexistuje v reálu, existuje pouze v krajině malířovo duše.

 

Haiku prohlubuje soustředěné meditativní vnímání přítomnosti. Haiku ve vyjadřování pomáhá dostat podstatu na povrch, přináší více ticha, prostoru a jednoduchosti. 

 

Hutnost poezie pomáhá uvědomit si, kam soustředíme pozornost nejvíc, co dominuje našemu životnímu poli a jak si z něho vybíráme a tvoříme svou krajinu života. 

 

Haiku je hravé (hai), podněcuje k tvorbě, ale prohlubuje ji vedením k jednoduchosti.

 

Když tedy něco napíšete, je dobrým cvičením zkusit shrnout článek do jednoho či více haiku.

 

Cvičit své asociativní vnímání a vyjadřování můžete i díky této formě volné poezie, která vás podpoří v tiché hutnosti, jednoduchosti i lehké uvolněnosti, neboť imaginaci a hloubce vnímání se tu meze nekladou, přestože je slovy úsporná. 

 

Haiku jsou pro mne takové vzpomínky na tiché prázdno, ze kterého je upletený každý tvar.

 

Poezii vůbec stačí pár kapek hlásek, neboť miluje ticho, ve kterém nejlépe nalézáme, kým jsme.  

 

Haiku

Drobné kapky slov na papíře

Řeka ticha

Pluji s ní domů.

 

Jako terapeutka v Holistické regresní terapii a Spirituální regresi mezi životy pomáhám druhým na cestě poznáním i při jejich sebeléčení. Mou vášní je život sám. Miluji jeho kouzla, paradoxy, i jeho dokonalé nedokonalosti. Speciálně ženám, které prošly traumatem “ztráty” nenarozeného dítěte přináším poselství ze svého příběhu. Vím, že si můžeme volit směr našeho příběhu a měnit tak svůj osud.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.