Jsem tu pro vás, když se potřebujete cítit lépe, toužíte poznat důležité souvislosti a najít nové možnosti.

Děkuji, že jste se přišli.

  •  Holistická regresní terapie je jemná, léčivá a posilující cesta nejen ke kořenům vašich problémů, ale i k vaší síle, talentům a schopnostem na psychospirituální, emocionální i tělesné úrovni. Pomáhá na cestě Vašeho poznání, kdy objevíte i znovuprožijete vše, co o sobě potřebujete poznat, aby se Vám lépe žilo.
  •  Nově: Integrační konzultace po regresní terapii - kratší doplňující forma sezení vedená více rozhovorem a krátkými hlubinnými technikami pro ty z vás, kteří potřebují příběhy z regresních terapií pomoci více pochopit a zpracovat do svého života tak, aby se cítili v oblasti, kterou jim příběh odkryl, plně zahojení a celiství.
  •  Spirituální regrese mezi životy (LBL - Life Between Lives): Vstup do světa mezi životy, tam, kde je duše věčná. Jedinečným cílem tu je zprostředkovat Vám Váš autentický prožitek putování v krajině Vaší duše, kterou si projdete sami a při níž můžete sami uvidět či pocítit, kým jste a proč tu jste.  Z širšího nadhledu tu můžete hlouběji pochopit vnitřní jemnohmotný svět i svět, ve kterém žijete.
  •  Progrese budoucnosti : Tato motivační metoda založená na některých postupech Holistické regresní terapie, významně podpoří uskutečňování Vašich nejlepších vizí a možností ve Vašem životě. Nejde o věštění budoucnosti! Jde o poznání jakým směrem jdete a jaké jiné možnosti tu jsou a co lze udělat prakticky pro tu nejlepší možnost, kterou si přejeme prožít . Budoucnost je možnost, ne danost. Danost je jen to,  co do budoucna jako tvůrci dáváme a jakou možnost si vědomě či nevědomě vybereme prožít.
  • Individuální konzultace (online  i osobně, jednorázově i dlouhodoběji):  Mojí hlavní zásadou je, že pomáhám jen v těch oblastech, kde jsem získala i osobní zkušenosti z praxe. 60-90 minut léčivého rozhovoru, naslouchání, naciťování a všech potřebných informací i třeba i léčivých technik pro Vás.
  • Mapa darů duše: unikátní psychoenergetická typologie,  která pomáhá objevit vrozené talenty a založení Vaší duše a tím i zdroj Vaší energie, protože tam, kde jste doma a kde je to pro Vás snadné, tam se radujete a nabíjíte. Díky poznání své duše zjistíte, jak hodně žijete v souladu se svým potenciálem, nebo naopak jestli pod vlivem různých strachů a traumat sami sebe držíte mimo svou plnou sílu. Připomenete si, v čem se jako duše cítíte nejlépe a jaké kvality ve stavu souladu jakoby mimochodem předáváte jako duše dál a pro co Vás druzí vyhledávají. Dozvíte se, jak lépe harmonicky používat a rozvíjet tento Váš potenciál, který jako duše přinášíte sem na Zem jako dar celku 🙂
  • Breussova masáž - masáž páteře s třezalkovým olejem : 300 Kč

“Když najdeme své pravé místo v životě, přestaneme se srovnávat s druhými a hodnotit, které místo je lepší, jestli první nebo poslední, zažijeme pevnou kotvu sebe-vědomí. “