Focusingové sezení

Proč focusing? 

- pro lepší sebeprožívání a sebedůvěru

-  při léčení a pevenci psychosomatických onemocnění

- vyšší schopnost vyrovnání se s emocemi, stresem a těžkými životními situacemi

- plněji vnímat své tělo, rozpoznat a  pojmenovat neurčité pocity v těle

V dnešní době se očekává, že člověk má mít svůj život pod kontrolou. Má se umět ovládat tak, jak je zapotřebí.

Focusing učí opaku: umět se – je-li k tomu příhodná chvíle, kdy neublížím okolí i sobě – odevzdat tomu, co se ve mně právě děje.

Je k tomu zapotřebí určité množství pokory a důvěry v dobrou podstatu toho, co je ve mně skryto.

Focusing je metoda všímavosti (mindfulness), vnímavé komunikace mezi myslí, emočními prožitky a tělem, která umožňuje přiblížit se k pocitům v těle, pobýt u nich a pochopit důležitou zprávu, která je v nich obsažena.

Focusing  objevil během výzkumu efektivity psychoterapie americký psycholog a filosof Eugen Gendlin během 60. let. V 70. letech vydal knihu Focusing.

Focusing lze zařadit mezi techniky psychohygieny, která vychází z uvědomování si tělesné atmosféry prožívání a vedoucí k porozumění prožívaného významu, přičemž  většinou dochází ke změně prožívání na základě prožívaného posunu.

Změna při focusingu ale není cílem. Cílem už je pouhé zvědomění si hlasu těla, které není jen pouhým holým tělesným počitkem.

 

Co se na focusingovém sezení naučíte?

Naučíte se plněji vnímat hlas svého těla, rozpoznat a pojmenovat mnohdy neurčité, ale důležité pocity v těle,  a tím lépe přijímat, porozumět a vyrovnat se s rozmanitými situacemi života, se stresem a emocemi.  

Bude umět používat metodu focusing, díky níž si otevřete větší prostor pro moudrost, kterou k vám denně promlouvá vaše vlastní tělo.

Naučíte se dovést do bodu uvědomění, kde se nachází moudrost a tvořivost, začnete přinášet do svého života něco opravdu nového. Teprve na hraně (do bodu) uvědomění se totiž odehrává změna, objevují se nové myšlenky, nový vhled a porozumění.

 

Jak se objednat?

  • Napište mi nebo zavolejte, je nutné se předem objednat. Působím v pátek, úterý a pondělí v Praze, Vyšehradská 43  -  Centrum Světla a ostatní dny v týdnu u Českého Brodu, okr. Kolín.

Cena focusingového sezení: 600 Kč (60 minut )

Co focusing NENÍ?

Focusing není psychoterapie. Ačkoliv metoda focusing vznikla v souvislosti s výzkumem psychoterapie a má nepochybně psychoterapeutický potenciál, sama  psychoterapií není. Nikdo by neměl očekávat, že pomocí focusingu vyléčí sám sebe z vážných neurotických stavů.

Focusing není relaxace. Jsou známy různé metody relaxace, při nichž člověk také věnuje pozornost vnitřním pocitům v těle. Přes tuto podobnost je focusing v jistém smyslu opakem relaxace. Při relaxaci se člověk snaží se uvolnit, záměrně usiluje o odstranění rušivých pocitů. Při focusingu se člověk k těmto pocitům přibližuje, chce jim naslouchat, čeká na jejich příběh.

Focusing nepatří mezi svépomocné praktiky sebekontroly. V populárních psychologických knihách se objevují návody, jak se účinně měnit nejčastěji za pomoci tréninku a autosugesce. Jakkoliv užitečné tyto návody mohou být v určitých praktických situacích, od focusing se zásadně liší svým zaměřením na sebekontrolu.

Táhne-li vás to k focusingu, neváhejte mi napsat. Potřebujete-li ještě něco vědět, Vaše otázky s Vámi ráda proberu.