Holistická regresní terapie

Regresní terapie v otázkách a odpovědích.

Podívejte se na situace, při nichž by tato terapie neměla být použita - viz KONTRAINDIKACE. Ujistěte se případně předem konzultací se mnou, je-li pro Vás Holistická regresní terapie vhodná (pomůže zde předem vyplněný vstupní dotazník, osobní návštěva či rozhovor po telefonu).

Holistická regresní terapie  je  metoda pomáhající sebepoznání a sebeuzdravování.

Unikátní na Holistické regresní terapii je JEMNÝ a současně POSILUJÍCÍ PŘÍSTUP při zpracování traumatických zážitků VE VŠECH VRSTVÁCH: na psychospirituální, sociální i tělesné úrovni.  Přínos se tu tak projevuje: ve vašich nových volbách pro život (mysl), v lepším prožívání situací (emoce) i ve vašem fyzickém těle (tělo) a celkově ve vědomějším spojení fyzična s duchovní úrovní.

Tato metoda vychází z práce známého regresního terapeuta Andy Tomlinsona, kterou rozvinula a doplnila terapeutka a učitelka českého původu Bernadeta Hodková, která žije v současné době ve Francii. Její škola Getting Better School má certifikaci Mezinárodní asociace regresních terapeutů EARTh.

Holistická regresní terapie v sobě účinně propojuje techniky klasické regrese a hypnoterapie, vizualizace, energetické léčení, terapii těla, práci s emocemi a vnitřním dítětem, práci se šamanskými zvířaty a archetypy, práci na úrovni duší, integrace do současnosti a další techniky podporující léčení současného i minulého života v souladu s psychologickými poznatky o léčbě traumatu.

Regrese znamená návrat zpět.

V psychoterapii je tak označováno řízené vzpomínání v hluboce zrelaxovaném stavu pod vedením terapeuta, kdy si za plného vědomí si vybavujete informace uložené v podvědomí, které se vztahují k vašemu současnému problému. Vyvolání vzpomínek z podvědomí není nic okultního ani nového a  provádí se v mnoha kulturách různými způsoby - od šamanských rituálů, jogínských meditačních praktik, přes hypnózu, práci s tělem (např. kineziologie) až po volné asociace (např. psychoanalýza) či aktivní imaginací C.G. Junga.

Při holistické regresní terapii naleznete kořeny vašeho problému, spouštěcí mechanismy a příčiny vašich obtíží, nepříjemných pocitů či stavů,  které jsou skryté hluboko ve vašem podvědomí jako staré a dávno zapomenuté vzpomínky. Vrátíte se zpět do momentu, kde jste prožili nějaké trauma, které jste nemohli v daný okamžik zpracovat.

Holistická regrese je návratem zpět k sobě.

Váš osobní prožitek vašeho příběhu (vzpomínek)  vám přímo odkryje podvědomé myšlení a chování, které někdy sami nejsme schopni registrovat, a které vytvořila kdysi vaše zkušenost.

Skrze nové pochopení sami zjistíte propojenost s vaším současným životem. Uvědomíte si, co potřebujete udělat, aby došlo ke změně, tedy k léčení.

Dostanete možnost navrátit k sobě své ztracené kvality a udělat či prožít to, co nebylo možné a co jste potřebovali. Získáte tak nejen informace, ale i prožitky, které vás posílí pro současný život.

Dojde k energetickému, emočnímu, mentálnímu, fyzickému i vztahovému vyladění.

Jádrem holistické regresní terapie je autentický prožitek a posílení vašeho sebeléčivého potenciálu, který vám umožní proměnu vzpomínek tady a teď.

Holistická regresní terapie
úspěšně pomáhá, když vás trápí:

 • opakované životní otazníky,
 • opakované nevysvětlitelné fyzické zdravotní problémy,
 • nevysvětlitelné bolesti, nespavost, migréna,
 • neplodnost, potrácení,
 • sociální úzkost, selektivní mutismus,
 • fóbie, návaly paniky, obsese, strach,
 • pocity méněcennosti, pocity neschopnosti udělat/říct/ucítit něco,
 • neuspokojivé partnerství, těžkosti ve vztazích,
 • závislosti (alkohol, cigarety, drogy), poruchy příjmu potravy, okusování nehtů,
 • pocity viny, napětí, noční můry, vztek a ostatní.

A také pomáhá, když se objeví:

 • Strach ze smrti: Co přijde potom? Co je za hranicemi naší fyzické reality?
 • Zvědavost: Odkud ho znám? Proč se mi to pořád děje?
 • Zájem o sebepoznání: Proč pořád takhle reaguju? Proč mě přitahují určitá místa, profese, kultura, …?

Holistická regresní terapie obsahuje různé techniky a nástroje, které se navzájem doplňují. Díky nim můžete:

 • Přeměnit vzpomínky, které jsou uvězněny ve vašem těle
 • Uvolnit potlačené a zamítnuté emoce
 • Přejít přes hranici fyzického těla
 • Dostat se do kontaktu se svojí duchovní částí
 • Setkat se se svým duchovním pomocníkem
 • Komunikovat s těmi, s kterými to normálně nejde nebo nešlo
 • Získat porozumění pro druhé i pochopení pro sebe
 • Změnit na základě své vůle nastavení své mysli
 • Osvobodit se od jakýchkoliv energií, které nejsou vaší součástí a působí disharmonicky ve Vašem energetickém systému
 • Pocítit přínos energetického léčení
 • Obnovit rovnováhu, která mohla být narušena před několika životy
 • Přinést si vhledy a léčení zpět do tohoto života

Délka léčení a dlouhodobé návštěvy u klasického psychoterapeuta se můžou díky regresní terapii značně zkrátit.

Dále je možné:

Proxy

Holistickou regresní terapii lze částečně použít i v zastoupení ( tzv. Proxy) - např. u malých dětí do 8 let (zastupuje ho rodič) nebo ve zvláštních případech u blízkých osob (manželé, partneři, sourozenci). Nutnou podmínkou tu je silné láskyplné pouto, protože tato sezení jsou energeticky náročná a pouze spousta lásky může být dobrým vyvážením.

Holistické energetické léčení

Toto léčení probíhá většinou během regresní terapie, ale lze je použít v určitých případech i samostatně. Během tohoto léčení dochází k odvádění cizích energií, nebo jejich fragmentů , které k vám nepatří a škodí vám.

Pomocí rukou a světelné léčivé energie  se provádí  "energetické léčení”, při němž se odstraní bloky, ať už se nacházejí přímo v těle nebo v jemnohmotném těle v auře člověka.

Zkušenosti lidí, kteří u mě byli

"Jani, posun vnímám veliký - ještě tak dva týdny po regresi jsem měla dozvuk, že se mi ta energie v krku stále blokovala a pak najednou nic. Prostě vůbec žádný knedlík, žádný tlak jsem už tak minimálně měsíc nepocítila. Ta energie v krku se mi už neblokuje. Pročistila se i nějaká vztahová linka mezi mnou a manželem, mám mnohem menší tlak sama na sebe a na přetváření si světa podle hlavy. A odkrylo se něco pod tím. Vylezl mi strach, že to nezvládnu, který jsem asi odjakživa nebyla schopná přijmout. S tím si ted ještě sem tam zápasím, ale vidím ho mnohem jasněji a mnohem méně mu podléhám. Předtím jsem jím byla pohlcena, bojovala jsem s ním a když se ukázal, blokoval se mi ten krk. Vysadila jsem i hormony na štítnou žlázu, cítím se mnohem silněji. Takže jsem moc ráda, že jsem mohla tou regresí s Tebou projít. Už ted vím, že to bylo důležité :)"
Tereza Blažíková
Tereza Bl.
"Nejvíc mě trápila úzkost a panické ataky. Díky Tobě a terapii jsem si uvědomila, kde se vzaly a odkdy jsou mojí součástí. Když jsem měla jet na lanovce, měla jsem stále velký strach. Bála jsem se panické ataky, že úzkost nezvládnu a že se znovu dostaví pocit bezmoci, kterou nebudu mít pod kontrolou. Když se lanovka rozjela, měla jsem strach, ale přišla i síla, kterou jsem kdysi dávno ztratila, a víra v samu sebe, probudila se důvěra v moje schopnosti. Seděla jsem tam já se všemi vzpomínkami a zkušenostmi, které mi pomohly úzkost překonat. Podobné pocity mám ve vodě. Voda už není nepřítel, který mě nepustí ven, ale živel a má stará kamarádka, která mi dává radost a energii. Plavala jsem po dlouhé době s pocitem, že voda je tu pro mě, abych si ji užila. Mám větší nadhled nad situacemi, kdy se panika dostavuje, rozumím jim a dokážu je díky vzpomínkám z terapie přirovnat."
Katka K.
Velkým přínosem ze sezení v Holistické regresní terapii pro mě je, že mi přestala bolet pravá noha, která mě předtím dlouho trápila. Zjistili jsme příčinu a práce s tělem tu zafungovala úžasně. Nechala jsem pak nohu i zkontrolovat u lékaře a prý je v pořádku. Děkuji ti Jani.
Klárka
Jana je jako průvodce empatická, ohleduplná a líbí se mi, jak prožívá radost z toho, když já mám radost 🙂 Cítil jsem se u ní vřele, bezpečně, přijatě. Regrese samotná je jako velký "urychlovač" narovnávání procesů v sobě. Toť stručně pro ty, co nechtějí moc číst. Pro ty, kdož se rádi zanoří hlouběji jsem se rozepsal více: Původně jsem jel na přípravku na spirituální regresi, ale Jana poukázala na možnost předřazení Holistické regresní terapie. Jak jsem ji poslouchal, dávalo mi to smysl a najednou mi bylo jasné, že přesně to se mělo stát. Během chvíle byl na papíře záměr: kde jsou kořeny tlačení na sebe? Kořeny pocitů nervozity a úzkosti, které se projevovaly nepohodou břicha? A dále pak pocity "hořkosti v krku"? Pár vět, ale na zpracování toho byla taková spousta, že rozplést ta klubíčka vyžadovalo tři dlouhé regrese. První dvě byly spíš "bolestnější", kdy jsem po nich zpracovával smutek, ale po třetí jsem se cítil lehce jako vyklubaný motýl 🙂 Ačkoliv jsem si zprvu nebyl jist některými vizemi, zda se má význam jimi zabývat, zda jen tak neplácám, vždy se ukázalo, že měly nějaký význam. Od nezpracované smrti dědy, o které jsem si myslel, že tam není co řešit, přes různé situace z dětství, školu, až do dvaceti dvou let. Hořkost v krku po poslední regresi zmizela druhý den, jednotlivé výjevy a ideální scénáře tehdejších reakcí na ně mě ukázaly, že jsem měl vždy možnost volby, což mě motivuje pro mé současné bytí. Tehdy jsem nevěděl, jak se zachovat, ale znovu prožitím si těch náročných situací a následným prožitím ideálního scénáře té dané situace to dává sílu k podobným situacím v přítomnosti. Objevil jsem tak vlastně další rozměr slova "sebeláska" - nedopustit abych se, ať je situace jakkoliv na první pohled bezvýchodná, neodpojil sám od sebe, abych po sobě nenechal šlapat, abych se vymezoval v situacích, které se mi nelíbí, ve kterých mi není dobře. Kořeny nátlaku, úzkosti a nervozity mě odkryly fascinující divadlo, kde jsem se díval na jednotlivé herce na place z různých úhlů pohledu. Ačkoliv jsem před regresí vědomě věděl, že každý z nich měl nějaké pocity, potřeby a dřívější prožitky, plně jsem si to uvědomil až během regrese. Dále objevení cizích energií v těle pro mě bylo velkým překvapením a obrovskou úlevou, když jsme je nechali jít. Postupně s tím přišla změna do mého života - dřív jsem mohl dělat co jsem chtěl, ale vždy nějaká nepohoda v břichu byla. Metody na potlačování stresu vždy nějak pomohly, ale ne plně. Teď začínám teprve objevovat co mi pomáhá a docela úspěšně se těmto stavům učím předcházet. To dřív nešlo, díky trvalému napětí. Díky HRT jsem znovu nalezl svou citlivost, zadupanou v první nebo druhé třídě základky. Díky regresi vím, že to není něco, za co bych se měl stydět, ale dar. Zjistil jsem, že díky ní dokážu rozlišovat, kdy je nepohoda v břichu moje a kdy je tam jen "generována" někým z okolí. Dotyčný nemusí ani nic říct, já můžu mít klidně zavřené oči, ale najednou cítím, že je mu "nepříjemně". To je fascinující šestý smysl a jsem zvědav, jak se ho naučím používat a co mi přinese do života.
Tomášbejkuvmls.cz - Spoustu mlsíků pro duši.
Regrese u Jany byla moc příjemná a hlavně úlevná, povzbuzující a objevná! Jana má milý hlas, celé to bylo takové jemné a nenásilné.... absolvovala jsem již jiné regrese u jiných terapeutů (průvodců?) a musím říct, že tato mi byla nejpříjemnější 🙂 Samozřejmě to nebyl žádný relax, ale pěkná fuška, ovšem o to tu šlo - najít odpovědi na své otázky vyžaduje práci. Ač nepřišly odpovědi ve slovech, přišly v pocitech a obrazech. A to díky Janině vedení. Děkuji! A mohu jenom doporučit 😉
Dita S.
"Děkuji ti za milé a přívětivé provedení mou terapií, které mi pomohlo navrátit se ke své citlivosti, vnitřní ženě a hlavně k mé duši. Nyní více zvažuji svá rozhodnutí, sebereflexe mi pomohla uvědomit si svůj strach z vody, a pocity na hřbitovech. Nyní jsem plný energie, ukončuji staré věci a těším se na nové, co mi život přinese."
Pavel K.
Vlastně už ani nevím, jak jsem se cítila v době, kdy jsem přišla poprvé na regresní terapii. Pouze si pamatuju, že jsem byla smutná, zraněná a plná beznaděje. Dokážu si vybavit jednotlivé události ve svém životě, které vedly k mé totální rezignaci na jakoukoliv změnu k lepšímu, ale co jsem tehdy cítila, jsem zapomněla stejně rychle, jako jsem zapomněla intenzitu porodních bolestí. Ano, terapie byl opravdový porod, bolestný, plakala jsem i křičela, bojovala sama se sebou, se svojí sebelítostí a ukřivděností, ale i s psychickou a fyzickou vyčerpaností. Ale na konci jsem pocítila radost ze zrození nové bytosti. Pro mě osobně byla regrese očistným rituálem, po kterém prahla moje duše. S pomocí Janičky, která mě velmi citlivě a jemně provedla celým terapeutickým procesem, jsem dokázala dojít ke svému cíli, který jsem si stanovila sama podle svých potřeb. Regresivní terapie je neznámá cesta ke známému cíli, je plná hlubokých pravd a bolestných odhalení. Kdo se touží vydat na Cestu za poznáním sebe sama, neměl by jít sám, aby nezabloudil ve zrádných zákoutích své duše. Terapeutka Jana Matasová všem posvítí na Cestu, neboť je vysoce kvalifikovaným Průvodcem, kterého z celého upřímného srdce doporučuji všem Poutníkům. Jani, děkuji )))
Lucie F.
"Jano, chci Ti ještě jednou poděkovat, regrese mi hodně pomohla v mém životě. Hlavně mi zmizely stavy napětí a zlepšil se i stav mé fyzické schránky."
Vlastimil T.
Holistickou regresní terapii jsem doposud absolvovala s Janou třikrát. Poprvé krátce po tragické smrti táty, druhou asi půl roku poté a poslední před pár týdny. Vždy se v mém případě jednalo o velké vystoupení z komfortní zóny a moc se mi do toho nechtělo, ale ten očistný pocit a velká úleva z prozření po pár dnech za to vždy stál. Po poslední Holistické regresi a pocitům, které následovaly, se na všechny další budu už jedině těšit. Poslední záležitost, kterou jsem s Janou prostřednictvím Holistické regresní terapie řešila, byl opakující se zánět v očích a krátkozrakost. Mé obavy, že se mi při terapii nebudou dostatečně jasně zjevovat konkrétní situace, se tentokrát ukázaly jako naprosto zbytečné. Vše plynulo tak lehce a přirozeně! Vzpomínky a situace z dětství (některé pro mě zpočátku překvapivé, jiné pouze potlačené), které přicházely, dávaly až hmatatelný smysl a logiku. Uvědomění si rolí, které jsem v minulosti hrála a při kterých jsem podvědomě potlačovala svoji autenticitu, bylo klíčové pro ozdravný proces v mých očích. Po terapii jsem se cítila neskutečně unavená a zbytek dne pak proležela pod dekou. Druhý den jsem se ovšem probudila jako znovuzrozená s úžasným pocitem lehkosti a sebelásky a hlavně se svěžíma a zdravýma očima. Takový pocit lehkosti jsem v očích neměla už roky. Toto třetí sezení pro mě bylo velmi zlomové a vím, že ne poslední. Rozhodně doporučuji Holistickou regresní terapii všem, kteří řeší "nevysvětlitelný táhlý zdravotní problém" a chtějí odlehčit své duši i tělu.
Veronika Shejbalová

Toužíte pozměnit svůj příběh, ale stále to někde vázne?

Chcete podpořit přijetí sebe sama a zvýšit své sebevědomí?

Toužíte smýt vinu a přinést do života radost?

Ptáte se  “Proč se mi to děje?” “ Proč mě to vždy tak vyděsí?” “Proč mi to zase nejde?”  “Proč se do toho pokaždé zamotám?” “Co mi to jenom připomíná?   "Proč mi přijde už známý? " “Kam v životě dál?” 

Hledáte odpovědi na opakující se otázky, věčné problémy ve vztazích, se zdravím, ale vaše každodenní příliš aktivní vědomá mysl vás k nim nepustí?

Máte pocit, že jste zaseklí a stále  stojíte na místě, bloudíte? 

Holistická regresní terapie pomáhá DOSTAT SE DO POHODY v mysli, srdci a těle.

The Earth Association for Regression Therapy

Táhne-li Vás to k sezení, neváhejte mi napsat. Potřebujete-li ještě něco vědět, Vaše otázky s Vámi ráda proberu.