Spirituální regrese mezi životy

“Když najdete své pravé místo v životě, přestanete se srovnávat s druhými, hodnotit, které místo je lepší, jestli první nebo poslední, pak zažijete pevnou kotvu sebe-vědomí. “

Spirituální regrese mezi životy je certifikovaná regresní metoda pomáhající na cestě  poznání sebe sama i světa kolem a při hledání odpovědí na otázky kdo jsem, proč tu jsem a jak to kolem mne funguje.

Jedinečným cílem Spirituální regrese (LBL - Life between Lives) je zprostředkovat vám váš autentický prožitek putování v krajině vaší duše, kterou si projdete sami a při níž můžete sami uvidět či pocítit, kým opravdu jste. Dostanete se do úrovně vědomí, v níž pro vás bude snažší porozumět smyslu svého současného života , vztahům, výběru rodičů, svým talentům (darům) a životním vizím/ plánům a posláním, a kde z úrovni své duše můžete najít odpovědi na  vaše vůbec nejtěžší otázky i objevit cokoliv dalšího, co byste si potřebovali znovu rozpomenout a zodpovědět.

Možnost, jak se dostat do této nejhlubší paměti našeho bytí objevil americký psycholog a terapeut PhD. Michael Newton (9.12.1931 - 22.9.2016 ). 

Neobyčejný a velmi přínosný výzkum dr. Michaela Newtona objevil možnost komukoliv z nás zažít na vlastní kůži aspoň kousek z tohoto Vesmíru tak, abychom viděli, kdo jsme, kde se nyní nacházíme, proč a co děláme v širokém poli zkušeností. 

Tuto metodu někdy naleznete označenou jako LBL, což je zkratka anglického názvu Life Between Life a znamená Život mezi Životy.

Mezi další průkopníky této metody patřila Dolores Cannon a nyní jimi stále jsou anglický psycholog Andy Tomlinson a jeho studentka, nyní již velmi zkušená terapeutka a výborná učitelka českého původu Bernadeta Hodková žijící ve Francii, v jejíž  Getting Better School s certifikací Mezinárodní asociace regresních terapeutů EARTh  jsem se během více jak dvou let intenzivního praktického studia naučila  tuto metodu odborně používat .

Co se děje při Spirituální regresi mezi životy?

Spirituální regrese mezi životy  je příjemnou  neobyčejnou zkušeností  plnou poznání a prožitků čiré lásky bez lidských podmínek ve Vědomí Jednoty. Ocitnete se v prostoru, kde se cítíte Doma a kde můžete najít odpovědi na naléhavé životní otázky, které současně přináší hluboké porozumění.

Nejdůležitější ale je, že si své vlastní objevy přenesete do vědomé mysli a do svého dalšího praktického života. S Vaší duchovní perspektivou zůstanete stále ve spojení.

Při sezení jsou klient a terapeut partneři, oba se ho účastní, ale je to klient a jeho vyšší Já, kdo rozhoduje o tom, co je pro něj samotného v  sezení nejlepší.  Terapeut je pouze vaším asistentem, celé duchovní poznání je vaše. 

Při Spirituální regresi mezi životy můžete např.:

 • Prozkoumat, co se děje ještě před naším početím a kde jsou kořeny našich životních voleb a směřování.
 • Prožít a zjistit, co se děje při přechodu z minulého života na “druhou stranu”.
 • Setkat se svými duchovními pomocníky.
 • Vnímat existenci dalších bytostí, kteří s vámi spolupracující z úrovně duší a případně s nimi komunikovat.
 • Najít své životní volby a pochopit smysl svého života z obou úhlů pohledu: duchovního i pozemského.
 • Vnímat lidi, s nimiž sdílíte tento život, z úrovně jejich duše.
 • Zeptat se na svoje vlastní otázky.
 • Vnést veškerou tuto zkušenost zpět do vašeho každodenního života.

Objevování sebe sama a duchovních dimenzí se děje podle toho, jak je každý  schopen je zpracovat a integrovat a také podle toho, kde se v životě nacházíte. Dozvíte se, co je pro vás v tu chvíli nejdůležitejší. 

Platí tu: Nedostanete vždy to, co chcete, ale vždy dostanete to, co je pro vás nejlepší. 

Spirituální regrese mezi životy  také pomáhá, když se objeví:

 • Strach ze smrti: Co přijde potom? Co je za hranicemi naší fyzické reality?
 • Zvědavost: Proč se ve světě děje ...? 
 • Zájem o sebepoznání: Kdo jsem? Proč tu jsem? Odkud pocházím? Proč mě přitahují určitá místa, lidé, profese, kultura, …? 

Zkušenosti lidí, kteří u mě byli

Sezení pro mě bylo úžasným zážitkem, na kterém mě mrzí jen to, že ho nemůžu sdílet s ostatními blízkými, protože by mě nepochopili. Je to nesdělitelná zkušenost, pro mě velmi intimní a nezapomenutelná. Důležitý pro mě byl Tvůj laskavý a citlivý přístup, mohla jsem se uvolnit, nebylo mi trapně, měla jsem čas zastavit se. Nejintenzivněji si vzpomínám na část, kdy duše přecházela ze života, který jsem chápala jen jako hmotný, do něčeho absolutního. Vnímala jsem to jako velmi osvobozující a úlevnou část. Bytosti kolem mě a vztahy k nim mi ukázaly smysl. Myslím, že teď lépe rozumím tomu, proč se mi některé věci dějí nebo opakují. Posun vnímám v tom, že lépe přijímám to, co se mi děje, a nesoudím se za to. Možná jsem k sobě laskavější. Tím, že je přijímám, se přestávají dít, nebo mi tolik nevadí. Změny vnímám ve vztazích k druhým, ve vztahu k sobě, v představě o světě. Nejvíc se mi na tom líbí a je to pro mě to nejkrásnější zjištění, že všechny myšlenky mých oblíbenců se propojují a jsou v úplné jednotě s tím, co jsem zažila při spirituální regresi. Z pohledu kvantové fyziky a mikročástic, z pohledu náboženství i filosofie. Sny jsou přechody k vlastním možnostem, energie a částice se chovají podle pozorovatele, podle nás, přechodové fáze jsou životem, láska, bolest a nejvyšší dobro:-). Tohle vše se mi díky regresi spojilo dohromady.
Kateřina
Jani, důležitý pro mne je ten návrat k sobě. Jak při tom pocitu, že mi druzí zneužívají, teď vím, že to tak není, a že se spíš mám projevit. Víš, tak to teď i dělám a to mi pomáhá. To je pro mě nové. To bylo asi nejdůležitější.
Klára
Sezení Spirituální regrese pro mne byl jeden z těch velmi velmi intenzivních životních zážitků. Celý proces zahrnoval nejen exkluzivní hypnotické vizuální, sluchové, kinestetické a emoční vjemy, ale vnímala jsem také intenzivní rozšíření spektra vnímání a navýšení kapacity zpracování informací plynoucí z pole vědomí, které se mi hypnózou zpřístupnilo. Před sezením jsem neměla problém se strachem ze smrti, ale věřím, že klient, který se s něčím takovým v životě potýká, určitě odejde ze sezení hluboce uklidněn. Ve svém nynějším životě registruji rozšíření životní perspektivy, prohloubení laskavosti k druhým lidem a otevření přístupu k těm zdrojům vyššího vědomí, které jsem dosud ovládala jen útržkovitě nebo epizodně. Nyní mi dává větší smysl spolupráce a sounáležitost i tam, kde to dřív možné nebylo. Sezení mi přineslo novou dovednost se prostřednictvím "autosugesce" nebo lehkého transu znovu napojovat na zdroje informací, které jsem měla během hypnózy přístupné. Tento fakt je velkým obohacením mého života jako soukromého, tak profesního. Při práci s klienty jsem nyní nabyla hluboké a vlídné moudrosti náhledu a věřím, že také upevnění se ve vyšší úrovni vědomí, založené na respektu, přijetí a lásce k ostatním bytostem. A i toto doufám bude mým klientům a vůbec lidem v mém okolí k užitku. Spirituální regresi vidím jako úžasný a funkční nástroj pro ty, kteří chtějí více rozumět sami sobě i fungování světa.
Šárka Vobořilováwww.artkoucink.cz, NLP koučka a terapeutka, studentka hypnózy
Přínos sezení vidím ve zklidnění mysli. Přijemná a bezpečná atmosféra. Terapeutka  mě laskavě provedla předchozí páteční přípravou. V sobotu proběhlo napojení na sebe a výsledkem je vhled o Jabloni. Řídím se jím a ukazuje mi cestu, když se rozhoduji, jak dál v životě. Ještě jednou děkuji a doporučuji všem.
Pavel
Já asi nevidím tak úplně rozdíl mezi Holistickou regresí a Spirituálkou, protože si myslím, že obě směřují ke stejnému cíli, i ten pracovní postup mi připadá dost podobný. Přišlo mi zajímavý, že jsem cítila vánek, který tam asi být nemohl, což mě utvrzuje v přesvědčení, že jiné roviny vnímání máme a že tam "něco" je (nějaká jiná "realita" asi).
Martina
Ahoj Jani, moc Ti děkuji za šanci se poznat i z jiné stránky, bylo to úžasné a dává mi to do života úplně jiný nadhled.
Vlastimil
Spirituální regresní terapie s Janou mi nejdřív ukázala harmonický život, který jsem si sama vytvořila už v dávné době a uvědomuji si, že k němu směřuji i v této době, včetně mé role a poslání...  Celé Spirituální sezení pak pro mě bylo více než podporující, dodalo mi sílu a důvěru v sebe sama a mé poslání. Cenné bylo, že jsem si při něm uvědomila sama svou duši a své dary. S odstupem času se ukázalo, jak se mi vše posunulo k důvěře - ve mě i v moji práci s lidmi a k vytvářeni nových lepších struktur vztahů. Od sezení jsem si víc vědoma sama sebe, a tak mohu intenzivněji pokračovat v žití mojí vize života. Jde mi líp naslouchat sobě i ostatním. Jani, cítím tvé regrese, kde mi podporuješ k vlastnímu uvědomění i předávání Darů duše jako velký zdroj, o který se můžu opřít, připomenout si, uvědomit a vrátit se k sobě,.. je to obrovský zdroj mé vlastní síly.. Cítím se za ně moc vděčná. A děkuji ti za tvoji citlivost, jemnost a trpělivost! 
Veronika D.

Ptáte se, jestli jdete v životě správnou cestou?

Cítíte se ztraceni ve světě a hledáte v něm své místo?

Kdo jsem a proč tu jsem?  Odkud pocházím?

Hledáte hlubší poznání, ale vaše každodenní příliš aktivní vědomá mysl vás k němu nepustí?

Toužíte po KLIDU, pocitech SÍLY, BEZPEČÍ a LÁSKY? 

Toužíte DOSTAT SE KE SVÉ PODSTATĚ?

Spirituální regrese mezi životy  je jako vystoupat na Mount Everest a získat širší perspektivu toho, kdo jsme , proč tu jsme a  kam kráčíme …

The Earth Association for Regression Therapy

Táhne-li Vás to k sezení ve Spirituální regresi mezi životy, neváhejte mi napsat. Potřebujete-li ještě něco vědět, Vaše otázky s Vámi ráda proberu.