Spirituální regrese mezi životy

Spirituální regrese mezi životy v otázkách a odpovědích

- Co se děje při Spirituální regresi mezi životy? Jak se liší od té Holistické regresní terapie? -

Spirituální regrese mezi životy je vždy příjemnou zkušeností. Ocitnete se v prostoru, kde pocítíte čirou lásku bez lidských podmínek. Můžete zde najít odpovědi na naléhavé životní otázky, které současně přináší hluboké porozumění. Své objevy si přenesete do vědomé mysli a do svého dalšího praktického života. Vaše duchovní perspektiva Vám tak navždy zůstane.

Při Holistické regresní terapii pracujeme  primárně se zemitými úrovněmi - tělem, emocemi, a myslí, kdy propojení s duchovním rozměrem probíhá jakoby směrem od Země. Ošetřujeme to bolavé, dáváme dohromady rozbité, spojujeme vaše části, které se během života na Zemi jakoby "poztrácely", odstraňujeme překážky, posilujeme slabé, ale nalézáme i to silné ve vás, zcelujeme.

Při Spirituální regresi mezi životy se zaměřujeme hlavně na váš duchovní/jemný rozměr, kde již nejsou tíživé emoce a bolesti, kde zažíváte lehkost nadhledu, radost z prožitku jednoty, lásky, pocitu tady jsem Doma, to jsem skutečně já. Vliv na emoce, mysl a tělo v současném životě tu probíhá  skrze prožitek z nadhledu, z úrovně vaší duše. 

 - Pro koho je  Spirituální regrese vhodná? Záleží na věku ? -

Tato metoda tu je pro všechny dospělé s vyjímkou těch , které se týká nějaká z kontraindikací (historie mentálních poruch, drogy, léky na ovlivnění chemie mozku - antidepresiva, silné léky na spaní, epilepsie, schizofrenie, OCD, srdeční poruchy a těhotenství  - podrobněji viz odkaz). 

Významná je pak hlavně pro ty, kdo se zajímají o sebepoznání a smysl svého života na Zemi už delší dobu a již ve své cestě za poznáním podnikají nějaké kroky. Čím více jsou vám mnohé jevy a události v životě jasné a emocionálně vyrovnané, tím více vám sezení přináší a více vás harmonizuje. O proto je vhodné přípravné Holistické regresní sezení.

Věk tu sice není přesně vymezený, ale stává se, že mladší lidé nebo ti, kteří potřebují více uzemnit a vyzrát, mohou dostat od svého podvědomí méně informací, pravděpodobně jim důležité momenty z jejich života budou zodpovězené jen s naznačením toho, co potřebují k vyzrání. 

- Mohu tedy lepší průběh sezení něčím podpořit? -

Obecně pomáhá (ale není to nutné), když jste zvyklí meditovat, hluboce se ponořit do ticha, umělecké činnosti nebo když rádi sportujete, tancujete, pohybujete se v přírodě, nebo jste již v pořádku zažili stavy transu. 

Čím více jste uzemnění, propojení  s tělem, tím lépe se vám otevírá to jemné "nahoře". Odpočatost a klidné naladění pomáhají spojit se svým nitrem.

Spirituální regrese se dobře daří těm, kdo přijdou bez předsudků a očekávání, ale se zvídavostí a otevřenou myslí. 

- A je ta regresní terapie bezpečná? -

Ano, pod vedením zkušeného a kvalitně proškoleného terapeuta dodržujícího etický kodex je Holistická regresní terapie i Spirituální regrese mezi životy bezpečná. Mluvím tím za sebe a své diplomované kolegy z certifikované školy Getting Better School vázanými etickým kódem asociace regresních terapeutů  EARTh a také za certifikovaného regresního terapeuta Kirana Anumallasettyho, neboť jejich práci znám přímo na vlastní kůži. 

Současně je pro dobrý průběh terapie důležitá i určitá mentální kapacita a zdraví klienta (podrobněji viz Kontraindikace).  Proto se vás  v dotazníku ptám, jestli užíváte dlouhodobě antidepresiva, léky na spaní či jiná psychofarmaka a léky atd.

- Nevěřím na nic esoterického - na anděly, duše, minulé životy, ani mimozemského jako třeba na ufo atd. , můžu taky na Spirituální regresi mezi životy? -

Ano,  neopotřebujete na něco nebo někomu věřit. V Holistické regresní terapii ani při Spirituální regresi vás o minulých životech nepřesvědčuji. Když vás to sem táhne, otevřenost k bádání v sobě a objevování nového, vám budou stačit. 

- Zjistím  tedy “O čem život je?” -

Velmi pravděpodobně budete více vědět o smyslu vašeho života. Vyjasní se Vám životní okolnosti: například role vaše nebo vašeho partnera v tomto životě i význam ostatních vztahů: co se vzájemně s druhými učíte a proč jste tu spolu i jaké jiné inkarnace jste již spolu měli a proč.  Dostanete odpovědi na své otázky, přijdou porozumění. Zažijete-li k tomu rozsáhlost Vesmíru, i jaké to je cítit čistou lásku, v níž nejsou obsaženy lidské podmínky, náhled na život dostane nový rozměr. Nejdůležitější ale je, že si tyto svoje objevy přinesete do vědomé mysli, a tím i do svého dalšího praktického každodenního života. 

- Bojím se toho, co se o sobě dozvím! -

Prostor, do kterého při Spirituální regresi vstupujete je moudrý a bezpodmínečně laskavý. Dozvíte se jen informace, které mají pro váš další život a vývoj posilující vliv. Objevy, které při Spirituální regresi mezi životy přichází jsou často velmi vítaným překvapením, dodávající odvahu v dalším životě na Zemi. 

Spojení s vlastní moudrostí, původem a Láskou velmi pozitivně ovlivňuje život tady a teď. Radost, moudrost poznání, kapacita milovat a tvořit zůstává pak s každým, kdo ji prožil napořád.

 

Průběh Spirituálního sezení:

- Jak to tedy při Spirituální regresi probíhá? -

Jste-li u mne poprvé, vyplníte mi před sezením dotazník, který vám pošlu spolu s instrukcemi k sezení mailem.

Když jste už u mě na sezení, začneme nejprve krátkým povídáním nad vaším dotazníkem u prvního sezení, vysvětlím vám krátce průběh k sezení. Pak si pohodlně lehnete a pokračujeme tak, jak bude potřeba. 

Spirituální regresní sezení je zpravidla rozděleno na dvě (někdy i tři) sezení. 

První přípravné sezení trvá přibližně 2-3 hodiny, a zpracujeme, co je pro vás potřeba pomocí Holistické regresní terapie. Podle vaší vlastní moudrosti odstraníme vaše fyzické, emocionální a mentální překážky tak, abych jste se dostali skutecně k vaší duchovní části. Toto sezení vám pomůže zvyknout si na hlubší relaxační stav. Váš mozek se pomalu a lépe připraví na hluboký trans, který ke svým objevům v dalším druhém sezení, potřebujete. 

Druhé sezení, neboli již skutečná Spirituální regrese mezi životy trvá 4 - 6 hodin.  Na toto sezení si donesete seznam 8-10 lidí, kteří jsou nebo byli nějak ve vašem životě důležití a vaše připravené otázky, na které byste se rádi zeptali. Budeme si o nich krátce povídat na začátku sezení. Jejich příprava je potřebná, protože když jste v transu, je velmi těžké vymyslet analytickou otázku a současně čekat na odpověď z úrovně duše. Je to díky tomu, jak je náš mozek propojen. Váš seznam i otázky nám pomohou, abychom se společně dostali k vašemu poznání a vhledu.

Během všech sezení jste stále pořád plně vědomí sebe sama a svého těla a budete moci říct, pokud vás cokoliv ruší, potřebujete-li se pohnout a změnit pozici těla, vysmrkat se či napít (i něco sníst), nebo použít toaletu. 

V sezení jsou klient a terapeut partneři, oba se ho účastní, ale je to klient a jeho vyšší Já, kdo rozhoduje o tom, co je pro něj samotného v  sezení nejlepší. 

Terapeut je vaším asistentem, duchovní poznání je vaše. Jste to vy, kdo sezení řídí a kdo zkoumá svoji vlastní nejhlubší paměť.

- Mohu si sezení nahrát nebo natočit na video? -

Ano, v případě zvukového záznamu. Vítám, když si přinesete i své vlastní nahrávací zařízení. Zvukově nahrávám všechna sezeni s klientovým souhlasem. Nahrávku vám ráda předám, při Spirituální regresi je to samozřejmostí. Sezení jsou vždy tajná, nikdy nezveřejňuji identitu klienta. 

Ne, v případě obrazového záznamu, neboť tam už se naprosto ztrácí anonymita.

- Jak se budu po sezení cítit? -

Většinou odpočatě, narozdíl od Holistické regresní terapie, kdy jsou klienti lehce unaveni. Můžete být lehce neuzemnění, a proto po každé regresi je nejlepší, když vás může někdo po sezení odvézt domů nebo se před odjezdem projdete, protáhnete se, najíte se, abyste se více vrátili do svého těla a přítomnosti.

 - Budu si pamatovat, co se dělo? -

Ano, když budete chtít, a dokonce i vzpomínky z nejhlubší paměti ze Spirituální regrese vám budou vždy dostupné, když je budete potřebovat. Snadno se vám vybaví v tichu, při meditaci a v uvolnění, ale i v situacích, kde byste je potřebovali. Když budete potřebovat, doplňující vhledy vám budou ve chvílích klidu a relaxace přicházet i po terapii.

Doporučuji vám zapsat si celé sezení tak, jak si ho pamatujete, co nejdříve. I když je ze sezení nahrávka, ve vašem vnitřním zážitku se toho dělo mnohem víc než jste mi řekli nahlas!

- Jaká je cena za sezení? -

Cena za celé jedno přípravné sezení  (cca 3 hodiny) - 2 400 Kč.
Zvýhodněná cena za dvě přípravná sezení  (2x cca 3 hodiny) - 3 600 Kč.
Cena za Spirituální regresi mezi životy (4-6 hodin) - 3 000 Kč.

- Je možné Spirituální regresi mezi životy opakovat? -

Ano. Pokaždé je to osobitý prožitek s novými vhledy a poznáním.

Jaká je role regresního terapeuta?

Moje role je být vám průvodcem potřebným děním, nijak vás ani prožívané situace nehodnotím , ani vás do ničeho nenutím, pouze vám nabízím vhodné nástroje a techniky, které používám jedině s vaším souhlasem.  Aby jste mohli zjistit více o mém přístupu, sepsala jsem pro vás jaké jsou MOJE ZÁSADY A ETIKA při práci, kde naleznete i Etický kodex regresního terapeuta Getting Better School a Mezinárodní asociace regresních terapeutů Earth, kterým jsem vázána a také foto Diplomu jako doklad oprávnění pro tuto profesi.