Holistická a Spirituální regrese

Kontraindikace (nevhodnost) k Holistické regresní terapii a Spirituální terapii mezi životy:

 • těhotenství
 • užívání psychofarmak - léky ovlivňující činnost mozku (antidepresiva - všechna, dále prášky na spaní atd.) Možnost terapie až po uplynuti nejméně 3 měsíců od úplného vysazení.
 • závažná psychická onemocnění
 • epilepsie (i vyléčená)
 • schizofrenie (i vyléčená)
 • závažné mentálni poruchy (i lékařsky nediagnostikované)
 • závažná onemocnění srdce (a po operaci)
 • anorexie v pokročilém stádiu
 • užívání drog, zejména uměle vyrobených chemických drog (pod vlivem)
 • pod vlivem alkoholu
 • duchovní/duševní krize
 • děti a mladí lidé do 18 let věku bez písemného svolení rodičů nebo zákonných zástupců

Zvláštní doporučení

 • Pro stavy mentálních poruch a duchovní/duševní krize
  Vhodný je přístup jiných terapií (jóga, shiatsu, akupunktura, masáže apod.), které se soustředí na vnímání těla, v kombinaci s Mindfulness - soustředěním se na vnímání 5 smyslů. Pohyb venku a neustálý kontakt s přírodou a zemí (např. chůze na boso). Ideálně pod lékařským dohledem.
 • Pro stavy drogových závislostí
  Může se tu pracovat, pokud není osoba pod přímým vlivem, v kombinaci s detoxem organizmu a terapiemi výše zmíněnými u duševní krize. Ideálně pod lékařským dohledem.
 • Pro anorexii v pokročilém stádiu
  Při anorexii je možné pracovat pomocí regresní terapie v zástupu (proxy), důležitý je fyzický kontakt s přírodou a zemí.
 • Pro děti (obzvláště malé děti do 8 let)
  S dětmi je možné s úspěchem pracovat pomocí regresní terapie v zástupu rodiče (proxy).