Progrese do budoucnosti

Progrese do budoucnosti není věštěním toho, co se v budoucnu stane.

Progrese do budoucnosti je praktickou pomůckou rozhodování, která podpoří lepší vývoj vaší budoucnosti.

Díky Progresi si ve spojení se svou hlubší moudrostí objevíte ty nejlepší kroky pro svůj život.

Progrese je hlubinná motivační metoda založená na některých postupech Holistické regresní terapie podporující uskutečňování Vašich nejlepších vizí ve Vašem životě.

Jak to probíhá?

Při Progresi si uvědomíte směr, kterým v životě jdete a uvědomíte si, kam Vás vaše tendence vedou. Ve stavu lehkého hypnotického transu, ve kterém jste si vědomi sama sebe, prozkoumáte vývoj konkrétní oblasti svého života do budoucna, který se Vám vytváří na základě Vašeho obvyklého jednání, myšlení a cítění.

V Progresi zjistíte, co pro Vaši záležitost můžete sami udělat , aby byla nejlepší. Poznáte tak, jak sami můžete přehodit ve Vašem životě výhybku k lepšímu a co můžete udělat pro uskutečnění vašich přání/vizí/plánů nebo co pomůže k opravdové změně, po které toužíte. 

Progrese není jen jakési snění si růžové budoucnosti, která se nikdy sama bez Vás neuskuteční.

V životě je vždy mnoho možností - od nejhorší po nejlepší, ale jelikož jsme byli stvořeni jako spolutvůrci života, je velmi důležité naše rozhodnutí, zda-li budeme pokračovat v dříve nastaveném směru nebo půjdeme k té lepší verzi.

Progrese pomáhá najít lepší vizi/možnost například:

 • při uskutečňování tvůrčího projektu, plánu, životního přání
 • v profesi
 • v osobním růstu při rozvoj talentu, schopností, vztahů
 • pro zlepšení zdraví, těla, vitality (nenahrazuje lékařskou péči, pouze motivuje k lepšímu jednání)

Pro lepší výsledky a obzvláště při složitějších problémech doporučuji propojit Progresi s Holistickou regresní terapií, kde se odstraní případné překážky na cestě. 

Kdy je Progrese nevhodná (kontraindikace): 

 • pokročilé stadium těhotenství
 • užívání psychofarmak - léky ovlivňující činnost mozku (antidepresiva - všechna, dále dlouhodobě prášky na spaní atd.)
 • závažná psychická onemocnění
 • epilepsie
 • schizofrenie (i vyléčená)
 • závažné mentálni poruchy (i lékařsky nediagnostikované)
 • závažná onemocnění srdce (a po operaci)
 • anorexie v pokročilém stádiu
 • užívání drog, zejména uměle vyrobených chemických drog (pod vlivem), pod vlivem alkoholu
  děti a mladí lidé do 18 let věku bez písemného svolení rodičů nebo zákonných zástupců

Při nejasnostech ohledně vhodnosti Progrese pro Vás mě kontaktujte telefonicky či e-mailem.

Táhne-li Vás to k Progresi, neváhejte mi napsat nebo zavolat. Potřebujete-li ještě něco vědět, Vaše otázky s Vámi ráda proberu

Progrese trvá cca 3-4 hodiny a tudíž cena i průběh jsou stejné jako při Holistické regresní terapii.