Vítejte v dobrodružném objevování odpovědí na své nejniternější otázky na cestě sebepoznáním a sebeléčením. 

Jmenuji se Jana Matasová , a provázím druhé při poznávání hlubších vrstev sebe sama, při zlepšování svého životního příběhu nebo při nalézání  svého poslání. Vystudovala jsem psychologii na Západočeské univerzitě v Plzni a jsem členkou Mezinárodní asociace regresních terapeutů: The Earth Association for Regression Therapy (EUROPEAN ASSOCIATION FOR REGRESSION THERAPY). Kvalifikaci pro Holistickou regresní terapii  a Spirituální regresi mezi životy jsem získala studiem u Bernadety Hodkové v její akreditované mezinárodní škole Getting Better School.  

Holistická regresní terapie je tu více jemným návratem ke své celistvosti než do minulosti, osvobozujícím vhledem do sebe sama skrze vícedimenzionální prožitek příběhu či příběhů, které se k vám vážou. Pomáhá k prožívání větší životní pohody v těle i v duši, k posile a sebedůvěře, moudrému nadhledu, a hlubokému zahojení ran a uzdravení na úrovni emocí, těla i mysli i duše.

Spirituální regrese mezi životy  (vychází z LBL - Life between Lives) je mostem vedoucím přímo do místa, které existuje za všemi vašimi příběhy, do prostoru vaší duše, do jemných vrstev vědomí, kde můžete poznat smysl svého životního putování. Pomáhá na cestě poznání a uvědomění si nových souvislostí, mnohem lépe se pak orientujeme v sobě, ve svém příběhu i v příbězích druhých.

Individuální konzultace  - online i naživo: 30 - 60 minut povídání , naslouchání, naciťování, krátkých imaginací a všeho potřebného pro žití vaší nejšťastnější životní vize, kterou jste přinesli na Zem jako dar dle Vašich individuálních potřeb. Konzultace jsou vhodné pro dlouhodobější seberozvoj i jednorázovou potřebu. 

Potřebujete poznat nejlepší potenciál Vaší duše resp. Váš přirozený talent, a čemu se tedy v životě věnovat, aby jste se cítili jako ryba ve vodě? Pomohu Vám se k takovému poznání dobrat a získat tak větší jistotu žít plněji a šťastněji.

Tak mi mnohokrát pohled na nebe připomněl, že myšlenky jsou jako mraky, a když je jich moc,…
Celý článek
Po půl roce jsme si s mojí učitelkou Spirituální regresní terapie Bernadetou Hodkovou opět povídaly online i pro…
Celý článek
Haiku je jedna z nejstručnějších tradičních forem japonské básně, která pouze v sedmnácti slabikách sděluje silný prožitek…
Celý článek
6.6.2015: Jen tak si přemýšlím o srdci, pak si jdu vyčistit zuby, podívám se na umyvadlo a…
Celý článek

Jana Matasová © 2015 /