Vítejte v dobrodružném objevování odpovědí na své nejniternější otázky na cestě sebepoznáním a sebeléčením.

Jmenuji se Jana Matasová , a provázím Vás při poznávání hlubších vrstev sebe sama, nalézání  svého smyslu -poslání a při zlepšování svého životního příběhu .

Vystudovala jsem psychologii na Západočeské univerzitě v Plzni a jsem členkou Mezinárodní asociace regresních terapeutů: The Earth Association for Regression Therapy (EUROPEAN ASSOCIATION FOR REGRESSION THERAPY). Kvalifikaci pro Holistickou regresní terapii  a Spirituální regresi mezi životy jsem získala studiem u Bernadety Hodkové v její akreditované mezinárodní škole Getting Better School.  

Holistická regresní terapie je tu více jemným návratem ke své celistvosti než do minulosti, osvobozujícím a léčivým vhledem do sebe sama skrze vícedimenzionální prožitek příběhu či příběhů, které se k vám vážou. Pomáhá k prožívání větší životní pohody v těle i v duši, k posile a sebedůvěře, moudrému nadhledu, poznání souvislostí a hlubokému zahojení ran a uzdravení na úrovni emocí, těla i mysli i duše.

Spirituální regrese mezi životy  (vychází z LBL - Life between Lives) je mostem vedoucím přímo do místa, které existuje za všemi vašimi příběhy, do prostoru vaší duše, do jemných vrstev vědomí, kde můžete poznat smysl svého životního putování. Pomáhá na cestě poznání a uvědomění si nových souvislostí, mnohem lépe se pak orientujeme v sobě, ve svém příběhu i v příbězích druhých.

Individuální konzultace  - online i naživo - v balíčku i jednotlivě: plné povídání , naslouchání, naciťování, krátkých imaginací a všeho potřebného pro posun k Vaší nejšťastnější životní vizi, kterou přinášíte do tohoto světa jako dar. Konzultace jsou vhodné pro dlouhodobější seberozvoj jako balíček léčivého sebepoznánípro jednorázovou potřebu jako jednu konzultaci

Potřebujete-li pohled na sebe sama nejen zevnitř Vašeho nitra ( např. skrze Spirituální regresi nebo vlastní meditace), ale i z druhé strany, umím pro Vás jemně nazřít a nacítit v úrovni duší  Vaši energii a tedy ten nejlepší potenciál Vaší duše ,  který je Vaším přirozeným talentem a pomáhá Vašemu rozhodnutí, čemu se v životě věnovat, aby jste se cítili jako ryba ve vodě. Získáte tak větší jistotu žít plněji a šťastněji.

Tak mi mnohokrát pohled na nebe připomněl, že myšlenky jsou jako mraky, a když je jich moc,…
Celý článek
Předjaří. Jaro. Nové setí. Prohrabuji se v krabici se semínky a přemýšlím – co, kam a kdy zaseju. Některá semínka už znám, s jinými…
Celý článek
Haiku je jedna z nejstručnějších tradičních forem japonské básně, která pouze v sedmnácti slabikách sděluje silný prožitek…
Celý článek
Macuo Bašó mi vstoupil do života přibližně v roce 2001 díky manželovo dokumentu o Oldřichu Janotovi,   jemuž…
Celý článek

Jana Matasová © 2015 /