Vítejte v dobrodružném objevování odpovědí na své nejniternější otázky na cestě sebepoznáním a sebeléčením. 

Jmenuji se Jana Matasová , a provázím druhé při uvědomování si hlubších vrstev sebe sama, při vylepšování svého životního příběhu nebo při nalézání  svého poslání. Vystudovala jsem psychologii na Západočeské univerzitě v Plzni a jsem členkou Mezinárodní asociace regresních terapeutů: The Earth Association for Regression Therapy (EUROPEAN ASSOCIATION FOR REGRESSION THERAPY). Kvalifikaci pro Holistickou regresní terapii  a Spirituální regresi mezi životy jsem získala studiem u Bernadety Hodkové v její akreditované mezinárodní škole Getting Better School.  

Holistická regresní terapie je tu více jemným návratem ke své celistvosti než do minulosti, osvobozujícím vhledem do sebe sama skrze vícedimenzionální prožitek příběhů, které se k vám vážou. Pomáhá k celistvosti, spojení těla a duše, posile, nadhledu, k zahojení ran a uzdravení na úrovni emocí, těla i mysli.

Spirituální regrese mezi životy  (vychází z LBL - Life between Lives) je mostem vedoucím přímo do místa, které existuje za všemi vašimi příběhy, do prostoru vaší duše, do úrovně vědomí spojení, kde můžete poznat smysl svého putování Bytím. Pomáhá na cestě (sebe) poznání, nadhledu a vědomému prožitku spojení se svou duší, resp. hlubšími vrstvami vědomí i k lepší orientaci ve svém životním příběhu tady na Zemi.

Individuální konzultace  - online i naživo: 30 - 60 minut povídání , naslouchání, naciťování, krátkých imaginací a všeho potřebného pro Vaše sebepoznání dle Vašich individuálních potřeb. Vhodné pro dlouhodobější seberozvoj i jednorázovou potřebu. 

Potřebujete poznat, kde je váš talent, jaké jsou vaše schopnosti, čemu se v životě věnovat, aby jste se cítili jako ryba ve vodě? Zjistíme společně, jakou cestou se k takovému poznání nejlíp dobrat.

Možná i tušíte své poslání, talent, jen potřebujete získat větší jistotu nebo zjistit, co vám brání žít ho plně a co by pomohlo k jeho rozvinutí? Budete-li chtít, pomohu vám pod vedením vašeho Vyššího Já najít cestu do vašeho nitra.

 

 

Tak mi mnohokrát pohled na nebe připomněl, že myšlenky jsou jako mraky, a když je jich moc,…
Celý článek
Po půl roce jsme si s mojí učitelkou Spirituální regresní terapie Bernadetou Hodkovou opět povídaly online i pro…
Celý článek
Předjaří. Jaro. Nové setí. Prohrabuji se v krabici se semínky a přemýšlím – co, kam a kdy zaseju. Některá semínka už znám, s jinými…
Celý článek

Jana Matasová © 2015 /