Seminář Bernadety Hodkové, 8.9. 2019, Praha

Proč jsem tady a co tu dělám?

Vhledy do Spirituální regrese mezi životy

Jednodenní seminář s diskuzí a možností vlastního prožitku svého radostného minulého života pro ty, kdo se zajímají o vědomí, existenci a růst duše.

Povídání o osobních zkušenostech Bernadety Hodkové s klienty, příběhy z více než 10leté praxe ze sezení Spirituální regrese mezi životy a Holistické regresní terapie. Rozšíření o výzkum podle Michaela Newtona a navázání na výzkum Dolores Cannon.

Metodami hluboké hypnózy je možné otevřít cestu ke vzpomínkám i mezi inkarnacemi, úrovně duše, smysl existence na Zemi a komunikaci.

Cílem semináře je přiblížení možnosti podívat se na sebe z pohledu své duše metodou Spirituální regrese mezi životy, která napomáhá k lepšímu ukotvení v těle a v současnosti, porozumění mezilidským vztahům, ke změně životního postoje k okolí, pocítění a vědomému souznění s životním prostředím, posunu k růstu vědomí a procítění lásky duše bez podmínek.

Možnost zažít osobní skupinové sezení “Co jsem již uměl”  a prozkoumat radostný minulý život a kvality z předchozí inkarnace, přinést a ukotvit posilující a pozitivní zážitky do každodenního života.  ***

Na semináři, kromě vašich dotazů, prodiskutujeme témata:

- Spirituální regrese mezi životy a Holistická regresní terapie.

- Hypnóza, úrovně transu. Vědomí během transu, přirozená sebeléčivá schopnost.

- Vědomí a vnímání realit v různých vibračních světech.

- Vzpomínky duše na minulé životy a přípravu na tuto inkarnaci. Výběr těla, místa a okolnosti inkarnace (epigenetika a resonance).

- Skupiny duší, spolupráce a vztahy duší.

- “Lidské hřiště”. Překvapující odhalení.

- Jemnohmotní duchovní rádci, vyšší já, přehled minulých životů, cesty (učení) duše.

- Intuice a channeling – naše schopnosti komunikace, aktivace komunikačních kanálů.

- Tělo a duše na Zemi. Témata duše.

- Vědomí a duše po smrti těla, procházení vibracemi.

- Minulé životy v jiných světech a spolupráce s nezemskými bytostmi – odkud pocházíme (z výzkumu Mary Rodwell), zkušenosti klientů s mimozemskými entitami, UFO a portály.

Bernadeta Hodková představí i Světovou společnost pro regresní terapii Earth a také svou školu Getting Better School,  a připravované akce v češtině: Kurz Holistické regresní terapie a Spirituální regrese mezi životy (Čechy/Francie),  Bernadette Holistická Cesta (Francie 2020) a Kurz Channelingu (Francie 2020), Workshop Vibrující Gaia (s Janou Halbhuberovou – Jižní Čechy)

Upozornění:

***Praktická část není vhodná pro osoby pod vlivem látek ovlivňujících činnost mozku (antidepresiva, drogy - včetně lehkých, alkohol), s mentálni nestabilitou (i nediagnostikovanou), s vážným onemocněním srdce, epilepsií, v pokročilém stádiu anorexie.  Těhotné účastnice prosíme, aby svou účast osobně konzultovali před přednáškou s lektorkou.

*** Praktická část je pouze k informaci a nezaručuje léčení. Protože se jedná o skupinovou hypnózu, lektorka nemůže ovlivnit průběh ani výsledek osobních zkušeností a nenese za výsledek osobních zkoumání zodpovědnost.

Bernadeta Hodková je terapeutka a lektorka českého původu žijící ve Francii. Diplom v Klinické Hypnoterapii, Regresní terapii minulých životů, Regresní terapii, Spirituální regresi života mezi životy ji udělila Past Life Regression Academy UK.

Je členkou a akreditovanou lektorkou mezinárodní společnosti pro regresní terapii EARTh Earth Association for Regression Therapy (www.earth-association.org) a Spiritual Regression Therapy Association.

Od roku 2013 pořádá její škola Getting Better School (www.getting-better-cz.org) výukové cykly i v Čechách. Kromě soukromé praxe se podílí na Lékařském výzkumu pro Regresní Terapii, publikaci Regression Therapy for Relationship Issues, dokumentu Why Regression Therapy, 5. Světovém Kongresu Regresní Terapie 2014 v Portu, dává workshopy ve Francii, UK a Čechách. 

Bernadeta Hodková inovativně spojuje ve své práci dovednosti z regresní a klinické hypnoterapie s rozsáhlou zkušeností s léčením energií, terapií těla a duševních a duchovních vhledů metodou Michaela Newtona.

Jejím cílem je, aby ten, kdo k ní přichází probudil svou vlastní kapacitu, pocítil svůj duchovní rozměr a radost ze života na Zemi. Její přístup vychází z vědění, že každá duše má bezpodmínečnou lásku, moudrost a schopnost sebeléčení. Více se o Bernadetě Hodkové dozvíte na jejích webových stránkách:   http://www.getting-better-cz.org/ bernadeta@getting-better.org

  • Datum: neděle 8.9. 2019

  • Čas: 9.00 - 18.00

  • Místo: Sál Valkýra , Křižíkova 67, Praha 8 - Karlín

  • Kapacita: POČET MÍST OMEZEN

  • Cena: 1 500 Kč do 31.8., 1 680 Kč při platbě po 31.8.

Rezervaci místa potvrdíte platbou
Odesláním přihlášky (viz níže) vzniká nezávazná 5denní rezervace. Svou účast potvrdíte zaplacením ceny vstupného dle instrukcí, které obdržíte e-mailem. 

Důležité! Před odesláním přihlášky si, prosím, přečtěte důkladně Obchodní podmínky, ve kterých jsou i důležité informace k semináři a Storno podmínky. Odesláním přihlášky pak potvrzujete souhlas těmito Obchodními podmínkami.

Přihláška

Spirituální a Holistická regrese

Bernadeta Hodková představuje Spirituální a Holistickou regresní terapii, což jsou terapeutické metody, pomocí nichž se dají léčit hluboké příčiny problémů rozličného charakteru, ať už jsou emočního psychického nebo tělesného rázu.

Život mezi životy

Dr. Michael Newton je otcem metódy Spirituální regrese života mezi životy a v tomto videu vysvetluje jak metoda vznikla a o čem je.