Mapa darů duše

 “Mapa darů duše” tu je pro ty z vás, kteří:

: touží poznat svou duši a její poslání, talenty a potenciál

: potřebují ukotvit své sebe-vědomí,  najít své nejlepší vize a  životní směr

: rozhodují se o své profesi, podnikání

: chtějí svůj život posunout k lepšímu a ideálně realizovat svůj potenciál

: potřebují lépe znát jedinečnost sebe sama i jedinečnost druhých, protože pak je možné lépe fungovat v míru se sebou i s druhými

"Jani, tvé načtení Darů duše mi osvětlilo líp sebe samu, podpořilo moji životní vizi. Dary duše mi dodaly mnohem větší důvěru v sama sebe, což se projevuje i v mém každodenním chování i akcích - vím mnohem lépe, co chci a kam směřuji. Cítím, Jani, tvé regrese, kde mi podporuješ k vlastnímu uvědomění i tvé předávání jako velký zdroj, o který se můžu opřít, připomenout si, uvědomit a vrátit se k sobě, obrovský zdroj mé vlastní síly.. Cítím se za ně moc vděčná."
Veronika D.

“Když najdeme své pravé místo v životě, přestaneme se srovnávat s druhými a hodnotit, které místo je lepší, jestli první nebo poslední, zažijeme pevnou kotvu sebe-vědomí . “

"Jani, děkuju! Ještě tu noc po našem integrujícím sezení, spontánní regresi a vašem doplňujícím emailu, mi přišla vize, jakým způsobem se mám realizovat v souladu se svými Dary. Takže na tom začínám pracovat 🙂 Mám z toho radost, těším se, kam mne to dovede. Všechno přichází ve správný čas. Děkuji vám za nasměrování a podporu. Vaše vlastní Dary duše pomáhají rozsvítit Dary nás ostatních. Děkuji. S láskou Tereza."
Tereza M.zakladatelka "Caring English", www.terezamakuchova.cz
"Paní Jana je pro mě takový "ztělesněný" posel zpráv od mé dušičky 🙂 Oslovila jsem jí, jelikož jsem chtěla vědět, jaké dary má moje duše. Při čtení mých darů se mnou hodně věcí rezonovalo, i ty, na kterých vím, že musím pracovat a pracuji. Moc mi to pomohlo na mé cestě. Paní Jana je lidská, čehož si nesmírně vážím. Skrz dar paní Jany se stáváme lepší verzí sebe samé, která je naplněná, šťastná a plná energie. Ale není to jen tak. Jak se říká, bez práce nejsou koláče. Tady bych to upravila tak, že bez práce na sobě nejsou plně aktivovány a využity dary naší duše. 🙂 Jsem moc vděčná, že se paní Jana objevila na mé životní cestě."
Petra K.
"Načtení darů duše mi zásadně pomohlo rozlišit, čemu věnovat v životě pozornost, abych se zbytečně nevyčerpávala. Znát svůj hlavní dar mi teď denně pomáhá se ukotvovat na své cestě, nehonit se a nesetrvávat v emocích, které byly u mě často spojené s tím, že jsem špatně uchopovala své dary a neuměla je plně využít. Janička mi pomohla opět poznat kousek sebe, po sezení s ní cítím vnitřní klid a sluníčko:) Děkuji za setkání!"
Tereza Blažíková
Tereza Blažíkováfytoterapeutka, provozovatelka přírodního obchůdku ve Frýdku-Místku: "Tradiční lékarna", www.tradicnilekarnafm.cz
"Jani, ještě jednou bych Vám chtěla moc poděkovat za precizní a podrobné zpracování darů duše. Pomohlo mi to se v sobě více ukotvit. Najednou jako bych uviděla obrovskou hodnotu v tom, co jsem považovala za běžné. Někdy prostě potřebujeme nezávislý pohled zvenku, abychom niterně uvěřili tomu, co je uvnitř. A to se mi díky Vám stalo. Dokážu se teď lépe rozhodovat, protože cítím, co je "moje" a co bych dělala jen proto, že to funguje někomu jinému. Je to taková má vnitřní navigace, snadno teď chápu, co je a co není se mnou v souladu. Zároveň mi dary duše daly i motivaci a chuť, takové nakopnutí, které jsem přesně potřebovala. Děkuji za Vaši práci, cítila jsem péči, kterou jste do toho dala."
Aneta Uhrováwww.zivotnikrizovatka.cz
"Dobrý podvečer Jani, děkuji moc za načtení mých darů duše. Jsem mile překvapena, jak to sedí. Momentálně se nacházím v životním období, kdy už nějaký čas cítím, že mnoho věcí v mém životě bych měla pustit a jít dál. Vlastně jsem už i vykročila, ale potřebovala jsem nějaké ujištění, že to co cítím, je v pořádku. Proto jsem měla a mám potřebu znát své dary duše. To co jsem se dozvěděla, se mnou hodně rezonuje a souzní a dává mi smysl. Snáze jsem pochopila, proč mi v některých oblastech mého života není úplně dobře. Budu si vše muset ještě několikrát přečíst. Bylo těch informací na jeden zátah čtení hodně."
Petra Kaňáková
"Dobrý den, Jani, moc děkuju za Dary duše. Musím říct, že jsem z toho naprosto nadšená! Při čtení prvních stránek jsem z toho bylo dost na měkko 😀 jak moc to sedělo a jak moc v souladu jsem. Je skvělé mít i takovéto potvrzení, že jdu správným směrem, že to, co jsem si v poslední době uvědomila, je opravdu ono, a že v tom mám pokračovat :)) Takže děkuji mockrát! <3 "
Michaela Botlíkováonline holistická psycholožka, www.michaelabotlikova.com
"Ahoj Jani, moc děkuji! Mně povídání o darech mé duše nad Mapou duše i nad tou Partnerskou mapou obrovsky pomohlo, hlavně mi to zapadá do mého života. Ještě jednou velké díky."
Vlastimil T.
"Děkuji za vypracovanou Mapu duše - srozumitelně a jasně popisuje dary i výzvy - jejich podstatu, aktivaci, zablokované projevy a tím dává člověku průvodce ke svému vlastnímu fungování. Popis mých hlavních darů duše mi dodal potvrzení a jistotu v tom, co jsem u sebe tušila a podrobně mi popsal projev těchto darů tak, abych se k Mapě mohla opakovaně vracet. Děkuji za vypracování!
Martina

Každý v sobě nosí svoje jedinečné klíče k smysluplnému a radostnému životu, svou jedinečnou melodii, kterou obohacuje tento svět. 

Čím více jsme si vědomi sebe sama i v těch nejjemnějších úrovních, tím šťastněji a zdravěji žijeme, neboť  jsme  ukotveni ve svém pravém místě, které je i zdrojem naší radosti a vnitřní síly.

Objevte své silné stránky a poznání o dynamice a osobitosti své duše, které vám bude výborným kompasem pro plynulejší plavbu životem. 

Co jsou to "Dary duše"?

Jedná se o psychoenergetickou typologii duší vytvořenou zemským lidským pohledem na duši, která vychází z dávných vizí  i soudobých vhledů několika žen z Čech i USA, z nichž některé navázaly na jednoho muže z USA, nebo nezávisle na sobě tyto energie mimosmyslově navnímali z Akáši podobně jako i já při své osobní Spirituální regresi mezi životy:

Na úrovni, kde se Jednota Bytí rozhodla naplnit svou Prázdnotu, začla tvořit nekonečným dělením a vytvořila i duše napojené na paprsek energie základních kvalit,  které ve fyzickém světě na Zemi vnímáme jako speciální charakteristiky naší energie, toho vyzařování, které vzájemně mezi sebou cítíme a které lidi inspirovalo k mnoha formám typologií, které lidem pomáhají k orientaci.

Ze Země bylo nazřeno opakovaně osm  typů energií a všechny jsou jako hologram přítomné v každé duši, ale přesto každá duše dostala jako hlavní jednu nebo dvě dominantní specifické psychoenergetické kvality, a rozvíjí je pro sebe i druhé jako potenciál své duše - jako "dary duše".

Tyto dary jsou definovány jako „energetická centra“.

Tyto kvality - dary duše v nás působí, i když o nich nevíme a proudí v nás naplno, čím víc vědomě žijeme v souladu se svým srdcem  a pokud jsme osvobozeni od energetických bloků, strachů a omezení vytvořených myslí v minulosti.

Načtení darů duše pomáhá uvědomit si specifické jednání Vaší duše i k jakým činnostem a rolím na Zemi tíhne. Objevíte tak stopy Vašeho poslání - jeho zdroj a dynamiku.

Poznáním darů duše se posunete blíž ke svému srdci a životní volby se stanou více vědomé, a tím i více sladěné s Vaší šťastnou Podstatou.

Čtení Darů duše je tu proto, aby vám předalo zprávu z Akáši - z úrovně Vaší duše a pomohlo Vám:

 • realizovat se, tím nejlepším způsobem
 • líp  se v sobě zorientovat
 • lépe se rozhodovat
 • dostat se do kontaktu se svojí energií a udržvat se vitální
 • změnit nastavení své mysli a najít své nejlepší vize
 • osvobodit se od jednání (a třeba i stylu oblékání), které Vám nesedne a působí disharmonicky ve Vašem životě
 • nalézt své silné stránky a objevit své hlavní dary, tedy to, co u Vás druzí skutečně hledají a co od Vás dostávají (i když to vždy nevnímáte, protože to je tak přirozené jako dýchání)
 • nalézt své místo ve světě
 • získat porozumění pro druhé i pochopení pro sebe - porozumět sobě a je jako porozumět svému okolí , porozumět svým dětem - proč se chovají jinak, když dovedeme podpořit sebe, dovedeme podpořit lépe i druhé - např. své děti, partnery, přátele...
 • obnovit rovnováhu a nacházet lépe činnosti, které Vám jdou z duše snadno, nabíjí Vás energií a přináší šťastné naplnění

Co je Mapa darů duše?

Dokument (cca 20 stran A4 podrobného textu) "Mapa darů duše" obsahuje u všech variant od základní a) až po b)c)d)e):

 • Podrobný popis Vašich hlavních energií :  jak tvoří osobnost a dynamiku Vaší duše a působí ve vašem životě
 • Popis dvou vedlejších/doplňkových darů Vaší duše : jak působí v dynamice Vaší duše, jaké to je, když nejste v souladu (nevyužíváte co největší a vyšší kapacitu hlavních darů) a fungujete z vedlejších darů
 • Popis archetypu nejvyššího potenciálu: jak to vypadá, když používáte naplno svůj hlavní dar v té nejvyšší vibraci a harmonii - když jste tudíž v souladu se sebou i okolím
 • Projevy, když jste v nesouladu s naladěním energie své duše a omezujete jej -  jak poznáte, že nefungujete z hlavního daru 

 • Popis teorie darů  i cesty duše s vizuálním zobrazením pro větší pochopení, jak jsou hlavní a vedlejší energie propojené a jak je používat
 • Popis, jak se vymanit z životních výzev spojených s Vašimi doplňkovými dary
 • Jak poznáte, že jste v souladu s duší

Dokument  (cca 26 stran A4 podrobného textu) rozšířená "Mapa darů duše" b) a c) a e) obsahuje navíc (k základu - viz výše):

 • Rozšířená verze b) obsahuje navíc:  individuální popis, jak se dostat do souladu s hlavní energií,  a individuálně odstranit bloky jejímu proudění a tím aktivovat Váš nejvyšší potenciál - životní lekce - nedořešená témata, z minulých inkarnací, která si Vaše duše nese i do tohoto života - speciality duše: způsoby manifestace Vaší duše -  pomáhá k efektivnímu plnění přání a zlepšuje vědomí své identity- individuální doporučení - možnosti k Vaší lepší životní seberealizaci a harmonii (ovšem, jestli je použijete,záleží na Vás)
 • Jedinečným bonusem c)  verze Rozšířené VIP Mapy individuální i d) párové a rodinné s osobním sezením  a  f) doplňujícího sezení je:  Unikátní diagram "Dynamika 8 energií", kterou nikde jinde nenajdete, neboť vychází z mých jedinečných zkoumání, vhledů a znalostí psychologických typologií, a která Vám více objasní postavení Vašich hlavních darů ve vztahu k ostatním energiím - jak tvoří celkovou hamonii se zbytkem, a jak se jedinečně projevuje ve vztahu k ostatním lidem, s jakými živly koresponduje a jak tvoří vaše tělo. Poznáte lépe propojení všech Vašich 8 energií a díky tomu zjistíte, jak postupovat  k cíli, aby to bylo pro Vaši duši plynulejší a energeticky výhodnější.

A jak získáte Mapu darů duše?

1. Napíšete mi, že chcete načíst své dary duše  a zvolíte si variantu zpracování Mapy darů duše:

a) základní Mapa darů duše:  cca 20 stran A4 podrobného textu obsahuje: Vaše hlavní i doplňkové dary duše/výzvy duše  + popis aktivace Vašich darů + cestu duše k nejvyššímu naplnění. Podrobněji viz výše "Co najdete v dokumentu Mapa darů duše".

cena za základní Mapu duše: 3.000 Kč

b) rozšířená Mapa darů duše: cca 26 stran A4 podrobného textu obsahuje: Vaše hlavní i doplňkové dary duše/výzvy duše + popis aktivace Vašich darů + cestu duše k nejvyššímu naplnění + původ a speciality Vaší duše a její způsoby manifestace ve hmotě + životní lekce + individuálně z Akáši (spirituálního božského vědomí) načtená doporučení (terapie, vzkazy) přímo pro vás, jak aktivovat svůj nejvyšší potenciál   (viz výše "Co najdete v dokumentu Mapa darů duše").

cena za rozšířenou Mapu duše:
4.500 Kč

c) VIP  Mapa darů duše s integrujícím osobní sezením: cca 29 stran A4 podrobného textu obsahuje: Vaše hlavní i doplňkové dary duše/výzvy duše + popis aktivace Vašich darů v nejvušším potenciálu + cestu duše k nejvyššímu naplnění + speciality Vaší duše a její způsoby manifestace ve hmotě + životní lekce + individuálně načtená doporučení  přímo z Akáši jen pro Vás  (viz výše "Co najdete v dokumentu Mapa darů duše")

+ diagram "Dynamika 8 energií"  s výkladem, který je mojí specialitou, jinde jej nenajdete a je ode mne luxusním dárkem a bonusem

+ 90 minut online/offline sezení v hodnotě 2.400 Kč - dává individuální vhledy a integraci darů do Vašeho příběhu. Vysvětlení podpoří citlivá vizionářská energie pravdy a moudrosti, na kterou je vyladěna má duše a mé profesní zkušenosti jakožto Spirituální regresní terapeutky, znalosti ze studií psychologie i jejího praktikování, mindfullnes, práce s myslí, EST metody i dlouholeté osobní praxe na téma sebeléčení a sebepoznání. Toto osobní sezení Vám doplní, rozšíří a více ukotví informace o Darech duše ve Vašem životním příběhu. Pochopíte lépe, jak své dary duše používat , abyste prožili více radosti a šťastného naplnění.

 cena za VIP rozšířenou Mapu duše s integrujícím sezením:  6.300 Kč

BALÍČKY PRO LEPŠÍ VZTAHY S DRUHÝMY

d) Rodinná Mapa duše s integrujícím sezením:

Pro 1 rodiče a 1 dítě (od 12ti let se souhlasem dítěte)

2x Načtení Darů duše + 2x základní Mapa darů duše (2x cca 20 stran základního textu o darech duše Vás a Vašeho dítěte v hodnotě 7.200 Kč  - obsah viz výše "Co najdete v dokumentu základní Mapa darů duše")

+ 90 minut individuální integrující sezení v hodnotě 2.400 Kč 

+ Diagram "Dynamika 8 energií" s výkladem, pomáhající pochopit souvislosti a tok energií a vztahovou dynamiku a životní lekce, který je mojí specialitou, jako bonus zdarma).

cena za rodinnou mapu duše: 6.200 Kč

Každá další základní Mapa duše pro další 1 dítě výhodná  VÁNOČNÍ DÁRKOVÁ cena 1.800 Kč , pro druhého rodiče nebo člena rodiny 2.600 Kč

e) Pro partnerské páry (vždy se souhlasem obou): 

Partnerská  základní Mapa duše

2x Načtení Darů duše + 2x základní osobní Mapa darů duše (2x cca 18-20 stran základního textu o darech duše Vás a Vašeho partnera v hodnotě 7.200 Kč  - obsah viz výše "Co najdete v dokumentu základní Mapa darů duše" )   

+ 90 minutové individuální sezení v hodnotě 2.400 Kč 

+ Diagram "Dynamika 8 energií" s výkladem pomáhající pochopit souvislosti a tok energií a životní lekce a dynamiku ve vztazích, který je mojí specialitou a jinde ho nedostanete, jako luxusní bonus zdarma ).

cena za základní partnerskou Mapu duše: 7.200 Kč (běžně 8.000 Kč)

Partnerská rozšířená Mapa duše

2x Načtení Darů duše + 2x rozšířená Mapa darů duše  (2x cca 26 stran rozšířeného textu o darech duše Vás a Vašeho partnera v hodnotě 9.000 Kč  - obsah viz výše "Co najdete v dokumentu rozšířená Mapa darů duše") 

+ 90 minut individuální konzultace v hodnotě 2.400 Kč 

+ Diagram 8 energií ukazující dynamiku Vašich darů a energií a životní lekce a dynamiku ve vztazích, který je mojí unikátní specialitou a jinde jej nedostanete a je luxusním dárkem pro Vás a bonusem zdarma ).

cena za rozšířenou partnerskou Mapu duše: 9.000 Kč (běžná cena je 9.800 Kč)

f) Doplňující osobní offline/online sezení k načteným Darům duše a Mapě duše

Doplňující osobní sezení = plných 90 minut vnímání Vašeho příběhu i Vás samotných dává jedinečné individuální vhledy, channeling z Akáši  a terapeutickou péči. Dostanete vysvětlení certifikované regresní terapeutky, z jejích psychologických znalostí i osobních zkušeností z oblasti sebepoznání. Jedinečným přínosem mé duše pro Vás tu je citlivá vizionářská energie pravdy a moudrosti vyladěná na vnímání informací z jemnohmotného akášického/božského prostoru. Sezení Vám doplní, vyjasní, rozšíří a ukotví informace o Darech duše do Vašeho života. Získáte větší pochopení  pro svůj životní příběh a jak v něm své dary duše používat, aby jste v něm cítili větší radost a naplnění.Součástí je i unikátní diagram "Dynamika 8 energií" s výkladem, se kterým získáte jedinečné souvislosti, které jinde nenajdete, neboť vychází z mého psychospirituálního bádání.

Cena za doplňující sezení je: 2.400 Kč  

Online rychlokonzultace - 30 minut: 900 Kč.Potřebujete-li probrat rychle cokoliv se váže k Darům duše či Mapě duše.

JAK SI NAČTENÍ DARŮ DUŠE S MAPOU DUŠE OBJEDNAT ANEB JAK TO PROBÍHÁ:

1. Zvolíte si z variant výše uvedených

2. Vyplníte objednávku tak, že do zprávy napíšete zvolenou variantu,  Vaše přesné jméno a příjmení, včetně rodného jména a příjmení, datum a místo narození. 

3. Obdržíte ode mne mail s instrukcemi pro platbu i vše potřebné a případně si domluvíme termín / prostor pro osobní integrující sezení online či offline. 

4. Potvrdím Vám vaši platbu a dostanete ode mne:

: vždy : zvolený dokument “Mapa darů mé duše” ve formátu pdf dokumentu, který obdržíte emailem cca do 4-6 dnů po potvrzení platby

K načítání darů duše a tvorbě mapy duše využívám mimosmyslové schopnosti, díky kterým můžu číst z akášických záznamů. Napojuji se na Vaši duši na dálku, proto nemusíme být v přímém kontaktu.

: v případě verze c) d) e) navíc i osobní integrující sezení (offline nebo i online přes messenger, skype nebo i telefonicky) v časovém prostoru 90 minut.

Máte-li chuť objevit osobnost své duše a začít novou cestu s mapou v ruce, napište mi níže Vaši objednávku s vybranou variantou Mapy a s telefonem prosím (často pomohl, když se někdo překlepl v emailové adrese): 

Potřebujete nalézt či podpořit svůj směr a vizi?

Toužíte žít plodně a zdravě v  bohatství a plnosti svého potenciálu?

Hledáte ve světě  své místo?

Rozhodujete se o dalším studiu, profesi?

Jaká zlepšení Vám může poznání Darů duše přinést  do života?

* Poznáte líp, kde je Vaše silná stránka, co je Vám přirozené.

* Dostanete možnost posunout se k harmonii a cítit více životního naplnění.

* Začnete žít více v integritě a tvořit skutečně ze sebe.

* Uleví se Vám, protože pochopíte, proč Vám některé činnosti nejdou tak dobře jako jiným a že to tak je v nejlepším pořádku, a proto ani nemusíte dělat to, co k Vám prostě nepatří.

* Přestanete dělat to, co nikam nevede.

* Zlepší se Vaše rozhodování, budete míň váhat a víc jednat, protože budete vědět jakým směrem se vydat.

* Potvrdí se Vám tušení o sobě a objevíte cenné souvislosti.

* Zvýší se Vám vědomí své hodnoty.

* Najdete snáz činnosti i profese, kde se cítíte dobře, a které Vás budou nabíjet energií a budou do života přinášet bohatství a ocenění.

K načítání darů duše a tvorbě mapy duše využívám své mimosmyslové schopnosti, díky kterým můžu číst z akášických záznamů.

Napojuji se na Vaši duši na dálku, proto nemusíme být v přímém kontaktu.

"Impulsem k tomu, se podívat na dary mé duše byla určitě práce. Chodili za mnou totiž úplně jiní klienti, než jsem očekávala. Chtěla jsem zjistit, co to znamená a oslovila jsem tedy Janu s prosbou o vypracování darů duše. Díky ní jsem zjistila, jaký je můj dominantní dar a skvěle to zapadlo s tím, co u mě hledali klienti. Konečně jsem to mohla uchopit na vědomé úrovni, ponořit se hlouběji do sebe a začít více pracovat z energie mého přirozeného nastavení. Text od Jany je opravdu obsáhlý a podrobný. Chystám se k němu vracet a určitě při každém čtení zase objevím něco nového."
Martina GítaŠamanka z města, www.samanka-z-mesta.cz

Táhne-li Vás to k tomu dostat zprávu o Darech své duše, neváhejte mi napsat. Potřebujete-li ještě něco vědět, Vaše otázky s Vámi ráda proberu.

"Dary Duše, které Jana pro mne stáhla a přehledně popsala se mnou vnitřně rezonují, a od té doby, co mi bylo takto umožněno si je více zvědomit, už jsem si párkrát všimla, že mi pomohli ukotvit se v mé práci s lidmi a v sebedůvěře. Některé věci popsané v popisu Darů jsou pro mne výzvou, ale jak mi život už ukázal mnohokrát, je dobře prostě to nechat být, a pozorovat, jestli mi život nabízí i tyto varianty uplatněni nebo spíše, zdali mne nevybízí k dalším činům, které mne učí překračovat své hranice 🙂 Děkuji Ti Jani, ze srdce za Tvůj Dar, že takto pomáháš nás více a více rozzářit a žít plněji svůj potenciál."
Michaela Benešováregresní terapie, rekonektivní léčení
"Vypracování Darů duše by mohlo pomoci v situaci, kdy o sobě člověk pochybuje nebo se hledá. Je nesporně zajímavé si přečíst, co vše by v nás mohlo být ukryto za poklady. Mnohdy nás to samotné ani nenapadne. Konkrétními typy povolání, které vzniknou z popisu Nejvyššího archetypu vašeho daru si sami sebe můžeme představit v dané roli. Já osobně jsem si nechala vypracovat Dary duše od Jany, abych zjistila, kam mě moje přirozenost může vést. Na rodičovské dovolené hodně žen přemítá, zdali se chce vůbec vrátit do původního zaměstnání anebo jít svou vlastní cestou. Ale když samy nevíme, co je TO naše? V tom nám právě mohou pomoci Dary duše vypracované na míru. Alespoň v tom, kdo já jsem, co mám ráda, kterým směrem se můžu dát. Hodnotný rozhovor s Janou dovysvětlil otázky, nad kterými jsem tápala. Dalo by se říct, že Dary duše je jako osobnostní test z vesmíru🌌. "
Petra Bencová
"V prvom rade, vám chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať. To čo robíte, je úžasné. Pochopila som veľa vecí, aj keď mi bude trvať nejaký čas, aby som sa naučila všetko využiť v prospech. Vďaka vám už viem, že to, čo som považovala za svoju veľkú nevýhodu, je nakoniec môj najväčší dar. Pochopila som prečo som to vnímala ako niečo zlé, ako niečo, čo ma často o energiu oberalo namiesto toho, aby som ten potenciál využila. Som vyštudovaná sociálna pracovníčka, ale kvôli svojej príliš rozvinutej empatii a problémom s udržaním hraníc (všetky bremena som brala na vlastné plecia) som sa vzdala viery, že dokážem pomahat ľuďom bez toho, aby som čoskoro vyhorela, hoci to bola vždy moja vízia. Pomáhať, nie vyhorieť 🙂 Preto som si povedala, že pre mňa nie je reálne fungovať v tejto pracovnej oblasti. Sama som sa blokovala. A uz viem, prečo to tak bolo. Už viem, že nie som v súlade so svojimi hlavnými darmi a že fungujem z vedľajších. Zo srdca si želám nájsť konečne súlad. Veľa krát som sa musela pri čítaní pousmiať. Začala som mať podozrenie, že ma niekto niekde sleduje, pretože ste presne opísali to ako žijem a ako sa cítim 🙂 Ďakujem Vám za všetko. Vďaka Vám som pochopila veľa vecí. Potrebovala som to vedieť, inak by som sa k Vám nedostala. Otvorili sa mi nové dvere, nové vnímanie seba samej a verím, že aj nové príležitosti. S veľkou vďakou, úctou a láskou."
Barbora V.