Moje zásady a etika 

Při své práci regresní terapeutky  jsem vázána etickým kodexem školy Getting Better School, kterou jsem vystudovala a etickým kodexem Mezinárodní asociace regresních terapeutů Earth, jejíž jsem členka

Etický Kodex Getting Better School Terapeuta Spirituální regrese Života mezi Životy a Holistické Regresní Terapie:

 • pracuj podle svého srdce a v souladu s klientem
 • měj v úctě klienta a jeho cestu a udržuj je v důvěře
 • přispívej k léčení tam, kde k tomu klient dal souhlas
 • zůstaň s klientem po celou dobu vaši společné práce, respektuj jeho/její soukromí
 • znej a respektuj svoje profesionální hranice (neurčuj diagnózy a respektuj kontraindikace)
 • važ si své vlastní práce a oceňuj ji
 • spolupracuj s kolegy na svém vlastním duchovním a profesionálním růstu a sebeléčení
 • oslavuj úspěchy své, svých kolegů a klientů

Etický kodex členů Earth Association for Regression Therapy:

 1. Dostatečně informujeme klienty o terapii a jejích omezeních.
 2. Nezkreslujeme naše odborné kvalifikace, orientaci a účely. Zveřejnujeme informace o našem vzdělání, kvalifikaci a schopnostech, aby byli dostupne potenciálním klientům.
 3. Neodmítáme klienty na základě pohlaví, rasy, etnického původu, kultury či sexuální orientace.
 4. Naše terapeutické místnosti jsou vhodné. Naše osobní hygiena a hygiena našeho terapeutické místnosti jsou bezchybné.
 5.  Jsme zodpovědní za léčbu a nikdy nejednáme proti nejlepšímu zájmu našich klientů, nebo proti jejich výslovné vůli. Nicméně, nemůžeme se vyhýbat zodpovědnosti tvrzením, že následujeme žádost klienta. To, aby se klient cítil dobře, je naším hlavním hlediskem, a to za všech okolností. Když tendence klienta a náš profesionální přístup jsou v konfliktu, ukončíme zdvořile terapeutický vztah. Neviníme klienta ani sami sebe.
 6.  I když se vypořádáváme s vlastními intimními myšlenkami a pocity zahrnujicimi  klienta, vždy udržujeme profesionální odstup. Prezentujeme naši práci a sami sebe profesionálně. Nechovame se jako osobní kamarádi a známí. Nezapojujeme se do žádného druhu intimních vztahů s klienty.
 7.  Jsme si vědomi přenosu a jiných projekcí, a snažíme se je omezit. Nepřebíráme roli pomocníka nebo spasitele; neoceňujeme od klienta obdiv a úctu.  Zabráníme tomu, aby byl klient na nás závislý; stimulujeme jejich vlastní odpovědnost a nezávislost.
 8.  Nesnažíme se přivést klienta k jakékoliv víre nebo konceptu víry. Respektujeme jejich přesvědčení, i když můžeme podotknout jejich souvislost s jejich problémem, pokud to je ten případ.
 9. Budujeme s klientem vztah důvěry a tuto důvěru nezradíme. Veškeré informace od klientů považujeme za důvěrné a nesdělujeme je bez plného souhlasu klienta, s výjimkou, kdy nám zákoná povinnost  ukládá tak učinit. Při publikováni  pripadu  chráníme anonymitu klienta nebo požádame o písemné svolení.
 10. Provádíme jen ty terapie, pro které jsme kvalifikováni. Pokud nemáme licenci, neposkytujeme ani nenabízíme vyšetření nebo ošetření, které je omezeno zákonem pouze licencovaným lékařům.
 11. Jsme napozoru, pokud klienti potřebují pomoc, ktera je mimo rozsah naší vlastní zkušenosti, nebo školení. Odkážeme je na kolegy nebo navrhneme jine vhodné metody mimo náš obor.
 12. Doporučujeme klientům navštívit lékaře, když by problémy  mohly mít zdravotní příčiny. Nikdy nenavrhujeme snížení nebo zastavení léku. Omezíme se na psychosomaticka onemocnění a fyzicke symptomy, u nichž nebyla  zjištěna žádná fyzická příčina. Nepředstírame, že léčime vážné nebo smrtelne onemocnění, ale v nejlepším případě muzeme příznivě ovlivnit průběh těchto onemocnění.
 13. Sezeni jsou nahravana pouze se souhlasem klienta. Klient může odvolat svůj souhlas přímo po sezeni. Klienti mají nárok na kopie záznamů ze sezeni.
 14. Zdržíme se pohrdavých poznámek s klienty co se týká kolegů nebo dalších terapií, klasických i alternativních.
 15. Respektujeme a chráníme profesionální práci a originální nápady druhých, když citujeme jejich dílo a používáme jejich myšlenky v našich publikacích a prezentacích.
 16.  Jsme ochotni diskutovat o své odborné činnosti s ostatnimi cleny. Spolupracujeme na postupech vyřizování stížností.
 17.  Posuzujeme naše vlastní kompetence, schopnosti a omezení. Usilujeme o další vzdelavani  prostřednictvím nasi účasti na seminářích, workshopech či školeních a jinych příležitostech. Neustále se informujeme o vývoji v oboru a  Associaci.
 18.  Spolupracujeme na jakemkoli seriózním výzkumu, ovsem tak aby se nedotklo terapeutického procesu. Dodržujeme obecně uznávane vědecke pokyny v provádění výzkumu s lidmi.
 19. Postupujeme opatrne a diskrétne při propagaci a otevirani veřejného mineni a pochopení této oblasti. Vyhýbáme se senzacechtivosti, nepřesnostem či zavádějícím tvrzením.
 20. Dodržujeme profesionálně přijate směrnice a standardy dobrého vkusu v informování široké veřejnosti o dostupnosti našich služeb.
 21. Chráníme veřejnost před všemi, kdo nejsou kvalifikováni k výkonu, nemají nedostatečné vzdělání, přípravu, kompetenci, emoční stabilitu, nebo etickou normu.
 22.  Když zpozorujeme nevhodné profesionální praktiky ostatních členů, budeme-li to možné, prodiskutujeme to s nimi. Pokud to mozne nebude, podame pisemne odvolani na Svetovou Asociaci pro Regresni Terapii.

Stížnosti písemně emailem na Karen Stemkens, nebo poštovní adresu uvedenou na stránkách (Váš email bude přeložen nezávislým překladatelem, odpověď obdržíte do 8 týdnů po zaslání emailu.) 

K těmto uvedeným etickým kodexům připojuji ve zkratce

Moje zásady při práci regresní terapeutky:

Co jako terapeutka neudělám:

 • Nebudu se snažit se dát Vás dohromady.
 • Nebudu Vám dávat konečná řešení a odpovědi.
 • Neřeknu Vám, co máte dělat a co je pro Vás nejlepší.
 • Nebudu předstírat, že Vás znám líp než Vy sebe.
 • Neodstraním Vaše těžkosti.

Co jako terapeutka udělám:

 • Připomenu Vám, že jste v pořádku.
 • Budu s Vámi spolupracovat na tom, aby se Vaše těžkosti staly lehčí.
 • Podpořím Vás, když hledáte, co je pro Vás to nejlepší.
 • Pomohu Vám identifikovat a řešit potlačené emoce, vzpomínky a zážitky, které jsou překážkou na cestě ke zdravému a šťastnému životu.
 • Vždy plně respektuji Vaše rozhodnutí a volby.
 • Dám Vám prostor pro Vaši vlastní moudrost, proto i jako školený odborník Vám přenechám nalezení Vašich odpovědí, řešení a způsobů, jak si pomoci.
 • Raději Vám pomůžu objevit cestu k Vaší vlastní léčivé síle, tvořivosti a moudrosti, než abych Vám dávala konečné odpovědi a řešení.
 • Ocením, že nevím všechno. 
 • Dbám na bezpečí. Po sezení nebo konzultaci Vaše starosti, problémy a osobní záležitosti zanechám pouze mezi Vámi a mnou, a jsou z mé strany v bezpečí. Dotazníky a nahrávky slouží pouze k Vašim potřebám a pro mne, nejsou nikdy použity třetí stranou.