Mapa darů duše

 “Mapa darů duše” tu je pro ty z vás, kteří:

: touží poznat svou duši a její poslání, talenty a potenciál

: potřebují ukotvit své sebe-vědomí,  najít své nejlepší vize a  životní směr

: chtějí svůj život posunout k lepšímu a ideálně realizovat svůj potenciál

"Jani, tvé načtení Darů duše mi osvětlilo líp sebe samu, podpořilo moji životní vizi. Dary duše mi dodaly mnohem větší důvěru v sama sebe, což se projevuje i v mém každodenním chování i akcích - vím mnohem lépe, co chci a kam směřuji. Cítím, Jani, tvé regrese, kde mi podporuješ k vlastnímu uvědomění i tvé předávání jako velký zdroj, o který se můžu opřít, připomenout si, uvědomit a vrátit se k sobě, obrovský zdroj mé vlastní síly.. Cítím se za ně moc vděčná."
Veronika D.

“Když najdeme své pravé místo v životě, přestaneme se srovnávat s druhými a hodnotit, které místo je lepší, jestli první nebo poslední, zažijeme pevnou kotvu sebe-vědomí . “

"Jani, děkuju! Ještě tu noc po našem integrujícím sezení, spontánní regresi a vašem doplňujícím emailu, mi přišla vize, jakým způsobem se mám realizovat v souladu se svými Dary. Takže na tom začínám pracovat 🙂 Mám z toho radost, těším se, kam mne to dovede. Všechno přichází ve správný čas. Děkuji vám za nasměrování a podporu. Vaše vlastní Dary duše pomáhají rozsvítit Dary nás ostatních. Děkuji. S láskou Tereza."
Tereza M.zakladatelka "Caring English", www.terezamakuchova.cz
"Paní Jana je pro mě takový "ztělesněný" posel zpráv od mé dušičky 🙂 Oslovila jsem jí, jelikož jsem chtěla vědět, jaké dary má moje duše. Při čtení mých darů se mnou hodně věcí rezonovalo, i ty, na kterých vím, že musím pracovat a pracuji. Moc mi to pomohlo na mé cestě. Paní Jana je lidská, čehož si nesmírně vážím. Skrz dar paní Jany se stáváme lepší verzí sebe samé, která je naplněná, šťastná a plná energie. Ale není to jen tak. Jak se říká, bez práce nejsou koláče. Tady bych to upravila tak, že bez práce na sobě nejsou plně aktivovány a využity dary naší duše. 🙂 Jsem moc vděčná, že se paní Jana objevila na mé životní cestě."
Petra K.
"Načtení darů duše mi zásadně pomohlo rozlišit, čemu věnovat v životě pozornost, abych se zbytečně nevyčerpávala. Znát svůj hlavní dar mi teď denně pomáhá se ukotvovat na své cestě, nehonit se a nesetrvávat v emocích, které byly u mě často spojené s tím, že jsem špatně uchopovala své dary a neuměla je plně využít. Janička mi pomohla opět poznat kousek sebe, po sezení s ní cítím vnitřní klid a sluníčko:) Děkuji za setkání!"
Tereza Blažíkováfytoterapeutka, provozovatelka přírodního obchůdku ve Frýdku-Místku: "Tradiční lékarna", www.tradicnilekarnafm.cz
"Jani, ještě jednou bych Vám chtěla moc poděkovat za precizní a podrobné zpracování darů duše. Pomohlo mi to se v sobě více ukotvit. Najednou jako bych uviděla obrovskou hodnotu v tom, co jsem považovala za běžné. Někdy prostě potřebujeme nezávislý pohled zvenku, abychom niterně uvěřili tomu, co je uvnitř. A to se mi díky Vám stalo. Dokážu se teď lépe rozhodovat, protože cítím, co je "moje" a co bych dělala jen proto, že to funguje někomu jinému. Je to taková má vnitřní navigace, snadno teď chápu, co je a co není se mnou v souladu. Zároveň mi dary duše daly i motivaci a chuť, takové nakopnutí, které jsem přesně potřebovala. Děkuji za Vaši práci, cítila jsem péči, kterou jste do toho dala."
Aneta Uhrováwww.zivotnikrizovatka.cz
"Dobrý den, Jani, moc děkuju za Dary duše. Musím říct, že jsem z toho naprosto nadšená! Při čtení prvních stránek jsem z toho bylo dost na měkko 😀 jak moc to sedělo a jak moc v souladu jsem. Je skvělé mít i takovéto potvrzení, že jdu správným směrem, že to, co jsem si v poslední době uvědomila, je opravdu ono, a že v tom mám pokračovat :)) Takže děkuji mockrát! <3 "
Michaela Botlíkováonline holistická psycholožka, www.michaelabotlikova.com

Každý v sobě nosí svoje jedinečné klíče k smysluplnému a radostnému životu. 

Čím více jsme si vědomi sebe sama i v těch nejjemnějších úrovních, tím šťastněji žijeme, neboť  jsme  ukotveni ve svém pravém místě, které je i zdrojem naší radosti a vnitřní síly.

Objevte své silné stránky a získejte poznání o dynamice a osobnosti své duše, které pro Vás budou kvalitním kompasem pro plynulejší plavbu životem. Pomohou Vám volit si ten nejlepší směr, zažívat více hojnosti, radosti  a životního naplnění.

Co jsou to "Dary duše"?

Jedná se o psychoenergetickou typologii duší vytvořenou zemským lidským pohledem na duši, která vychází z dávných vizí  i soudobých vhledů několika žen z Čech a jednoho muže z USA, kteří nezávisle na sobě tyto energie mimosmyslově navnímali z Akáši podobně jako i já při své osobní Spirituální regresi mezi životy:

Na úrovni, kde se Jednota Bytí rozhodla naplnit svou Prázdnotu a začla tvořit nekonečným dělením, vytvořila i duše napojené na paprsek energie základních kvalit,  které ve fyzickém světě na Zemi vnímáme jako speciální charakteristiky naší energie, toho vyzařování, které vzájemně mezi sebou cítíme a které lidi inspirovalo k mnoha typologiím.

Ze Země bylo nazřeno opakovaně osm  typů energií a všechny jsou jako hologram přítomné v každé duši, ale přesto každá duše dostala jako hlavní jednu nebo dvě dominantní specifické psychoenergetické kvality, a rozvíjí je pro sebe i druhé jako potenciál své duše - jako "dary duše".

Tyto dary jsou definovány jako „energetická centra“.

Tyto kvality - dary duše v nás působí, i když o nich nevíme a proudí naplno, čím víc žijeme v souladu se svým srdcem pokud jsme osvobozeni od energetických bloků a omezení vytvořených myslí v minulosti.

Načtení darů duše pomáhá uvědomit si specifické jednání Vaší duše i k jakým rolím na Zemi tíhne. Objevíte tak stopy Vašeho poslání - jeho zdroj a dynamiku.

Poznáním darů duše se posunete blíž ke svému srdci a životní volby se stánou více vědomé, více sladěné s Vaší šťastnou Podstatou.

Čtení Darů duše je tu proto, aby vám předalo zprávu z Akáši - z úrovně Vaší duše a pomohlo Vám:

 • realizovat se, tím nejlepším způsobem
 • líp  se v sobě zorientovat
 • dostat se do kontaktu se svojí energií
 • změnit nastavení své mysli a najít své nejlepší vize
 • osvobodit se od jednání (a třeba i stylu oblékání), které k vám nesedne a působí disharmonicky ve vašem životě
 • nalézt své silné stránky a objevit své hlavní dary, tedy to, co u vás druzí skutečně hledají a co od Vás dostávají (i když to vždy nevnímáte, protože to je tak přirozené jako dýchání)
 • nalézt své místo ve světě
 • získat porozumění pro druhé i pochopení pro sebe - porozumět sobě a je jako porozumět svému okolí , porozumět svým dětem - proč se chovají jinak, když dovedeme podpořit sebe, dovedeme podpořit lépe i druhé - např. své děti, partnery, přátele...
 • obnovit rovnováhu a nacházet lépe činnosti, které Vám jdou z duše snadno, nabíjí Vás energií a přináší šťastné naplnění

Co je Mapa darů duše?

Dokument "Mapa darů duše" obsahuje u všech variant od základní a) až po b)c)d)e):

 • Podrobný popis Vašich hlavních energií :  jak tvoří osobnost a dynamiku Vaší duše a působí ve vašem životě
 • Popis dvou vedlejších/doplňkových darů Vaší duše : jak působí v dynamice Vaší duše, jaké to je, když nejste v souladu (nevyužíváte co největší a vyšší kapacitu hlavních darů) a fungujete z vedlejších darů
 • Popis archetypu nejvyššího potenciálu: jak to vypadá, když používáte naplno svůj hlavní dar v té nejvyšší vibraci a jste tudíž v souladu se sebou i okolím
 • Projevy, když jste v nesouladu s naladěním energie své duše a omezujete jej -  jak poznáte, že nefungujete z hlavního daru 

 • Popis teorie darů  i cesty duše s vizuálním zobrazením pro větší pochopení, jak jsou hlavní a vedlejší energie propojené a jak je používat
 • Popis, jak se vymanit z životních výzev spojených s Vašimi doplňkovými dary
 • Jak poznáte, že jste v souladu s duší

Dokument  rozšířená "Mapa darů duše" b) a c) a e) obsahuje navíc (k základu - viz výše):

 • Rozšířená verze b) obsahuje navíc:  individuální popis, jak se dostat do souladu s hlavní energií,  a individuálně odstranit bloky jejímu proudění a tím aktivovat Váš nejvyšší potenciál - životní lekce - nedořešená témata, z minulých inkarnací, která si Vaše duše nese i do tohoto života - speciality duše: způsoby manifestace Vaší duše -  pomáhá k efektivnímu plnění přání a zlepšuje vědomí své identity- individuální doporučení - možnosti k Vaší lepší životní seberealizaci a harmonii (ovšem, jestli je použijete,záleží na Vás)
 • Jedinečným bonusem c) Celistvá verze s osobním sezením je:  Unikátní Dynamika 8 energií, kterou jinde nenajdete, neboť vychází z mých jedinečných zkoumání, vhledů a znalostí psychologických typologií, a která Vám do hloubky objasní postavení Vašich hlavních darů ve vztahu k ostatním energiím, ve vztahu k ostatním lidem, živlům, a poznáte propojení všech Vašich 8 energií, díky čemuž zjistíte, jaký postup k cíli je pro Vaši duši plynulejší a energeticky výhodnější

A jak získáte Mapu darů duše?

1. Napíšete mi, že chcete načíst své dary duše  a zvolíte si variantu zpracování Mapy darů duše:

a) základní Mapa darů duše:  cca 20 stran textu o Vašich hlavních i doplňkových darech duše darech duše - aktivaci Vašich darů - cestě duše a nejvyšším naplnění. Podrobněji viz výše "Co najdete v dokumentu Mapa darů duše". Cena  3.600 Kč.

b) rozšířená Mapa darů duše: cca 20-26 stran textu o Vašich hlavních i doplňkových darech duše - aktivaci Vašich darů - cestě duše a nejvyšším naplnění - specialitách duše a jejích způsobech manifestace ve hmotě - životních lekcích - individuálních radách - viz výše "Co najdete v dokumentu Mapa darů duše". Cena  4.500 Kč.

c) celistvá Mapa darů duše + integrující osobní sezení: cca 20-26 stran textu o Vašich darech duše - viz výše "Co najdete v dokumentu Mapa darů duše" - jedinečným bonusem tu je Dynamika 8 energií duše (i s vizuálním zpracováním) + 60 minut online/offline integrujícího vnímání Vašeho příběhu a Vás samotných dává individuální vhledy. Dostanete k nim i vysvětlení vycházející nejen ze zkušenosti regresní terapeutky, psychologických znalostí, osobní praxe léčivého sebepoznání (i nově znalostí EST metody), ale která podpoří i vizionářská energie pravdy a moudrosti. Sezení doplňuje, rozšiřuje a ukotvuje informace o Darech duše do Vašeho života + získáte větší pochopení, jak mapu duše používat ve Vašem konkrétním životě prakticky tak, abyste v něm cítili radost a šťastné naplnění. Cena 6.300 Kč.

d) Pro děti: Načtení Darů duše + základní Mapa darů duše (cca 20 stran textu o darech duše Vašeho dítěte , obsah viz výše "Co najdete v dokumentu Mapa darů duše"). Zvýhodněná dětská cena  2.600 Kč.

e) Doplňující integrující osobní online sezení  s bonusem Dynamiky 8 energií duše (s vizuálním zpracováním - viz výše "Co najdete v dokumentu Mapa darů duše" ) + 60 minut vnímání Vašeho příběhu a Vás samotných dává individuální vhledy. Dostanete vysvětlení vycházející ze zkušenosti regresní terapeutky, psychologických znalostí ale i osobní praxe léčivého sebepoznání (i nově znalostí EST metody), která podpoří vizionářská energie pravdy a moudrosti. Sezení doplňuje, rozšiřuje a ukotvuje informace o Darech duše do Vašeho života + získáte větší pochopení, jak mapu duše používat ve Vašem konkrétním životě prakticky tak, abyste v něm cítili radost a šťastné naplnění. Cena sezení je 2.600 Kč

2. Vyplníte objednávku na zvolenou variantu,  napíšete mi Vaše přesné jméno a příjmení, včetně rodného jména a příjmení, datum a místo narození. 

3. Obdržíte ode mne mail s instrukcemi pro platbu a případně si domluvíme termín a vše potřebné pro osobní integrující sezení online či offline. 

4. Potvrdím Vám vaši platbu a dostanete ode mne:

: vždy : zvolený dokument “Mapa darů mé duše” ve formátu pdf dokumentu, který obdržíte emailem cca do 4-6 dnů po potvrzení platby

K načítání darů duše a tvorbě mapy duše využívám mimosmyslové schopnosti, díky kterým můžu číst z akášických záznamů.

Napojuji se na Vaši duši na dálku, proto nemusíme být v přímém kontaktu.

: v případě verze c) navíc i osobní integrující sezení (offline nebo i online přes messenger, skype nebo i telefonicky) v časovém prostoru 60 minut

Máte-li chuť objevit osobnost své duše a začít novou cestu s mapou v ruce, napište mi níže Vaši objednávku (s telefonem prosím, neboť často pomohl, když se někdo překlepl v emailové adrese): 

Potřebujete nalézt či podpořit svůj směr a vizi?

Hledáte ve světě  své místo?

Jaká zlepšení Vám může poznání Darů duše přinést  do života?

* Poznáte líp, kde je Vaše silná stránka, co je Vám přirozené.

* Dostanete možnost posunout se k harmonii a cítit více životního naplnění.

* Začnete žít více v integritě a tvořit skutečně ze sebe.

* Uleví se Vám, protože pochopíte, proč Vám některé činnosti nejdou tak dobře jako jiným a že to tak je v nejlepším pořádku, a proto ani nemusíte dělat to, co k Vám prostě nepatří.

* Přestanete dělat to, co nikam nevede.

* Zlepší se Vaše rozhodování, budete míň váhat a víc jednat, protože budete vědět jakým směrem se vydat.

* Potvrdí se Vám tušení o sobě a objevíte cenné souvislosti.

* Zvýší se Vám vědomí své hodnoty.

* Najdete snáz činnosti i profese, kde se cítíte dobře, a které Vás budou nabíjet energií a budou do života přinášet bohatství a ocenění.

K načítání darů duše a tvorbě mapy duše využívám mimosmyslové schopnosti, díky kterým můžu číst z akášických záznamů.

Napojuji se na Vaši duši na dálku, proto nemusíme být v přímém kontaktu.

"Impulsem k tomu, se podívat na dary mé duše byla určitě práce. Chodili za mnou totiž úplně jiní klienti, než jsem očekávala. Chtěla jsem zjistit, co to znamená a oslovila jsem tedy Janu s prosbou o vypracování darů duše. Díky ní jsem zjistila, jaký je můj dominantní dar a skvěle to zapadlo s tím, co u mě hledali klienti. Konečně jsem to mohla uchopit na vědomé úrovni, ponořit se hlouběji do sebe a začít více pracovat z energie mého přirozeného nastavení. Text od Jany je opravdu obsáhlý a podrobný. Chystám se k němu vracet a určitě při každém čtení zase objevím něco nového."
Martina GítaŠamanka z města, www.samanka-z-mesta.cz

Táhne-li Vás to k tomu dostat zprávu o Darech své duše, neváhejte mi napsat. Potřebujete-li ještě něco vědět, Vaše otázky s Vámi ráda proberu.

"Dary Duše, které Jana pro mne stáhla a přehledně popsala se mnou vnitřně rezonují, a od té doby, co mi bylo takto umožněno si je více zvědomit, už jsem si párkrát všimla, že mi pomohli ukotvit se v mé práci s lidmi a v sebedůvěře. Některé věci popsané v popisu Darů jsou pro mne výzvou, ale jak mi život už ukázal mnohokrát, je dobře prostě to nechat být, a pozorovat, jestli mi život nabízí i tyto varianty uplatněni nebo spíše, zdali mne nevybízí k dalším činům, které mne učí překračovat své hranice 🙂 Děkuji Ti Jani, ze srdce za Tvůj Dar, že takto pomáháš nás více a více rozzářit a žít plněji svůj potenciál."
Michaela Benešováregesní terapie, rekonektivní léčení
"Vypracování Darů duše by mohlo pomoci v situaci, kdy o sobě člověk pochybuje nebo se hledá. Je nesporně zajímavé si přečíst, co vše by v nás mohlo být ukryto za poklady. Mnohdy nás to samotné ani nenapadne. Konkrétními typy povolání, které vzniknou z popisu Nejvyššího archetypu vašeho daru si sami sebe můžeme představit v dané roli. Já osobně jsem si nechala vypracovat Dary duše od Jany, abych zjistila, kam mě moje přirozenost může vést. Na rodičovské dovolené hodně žen přemítá, zdali se chce vůbec vrátit do původního zaměstnání anebo jít svou vlastní cestou. Ale když samy nevíme, co je TO naše? V tom nám právě mohou pomoci Dary duše vypracované na míru. Alespoň v tom, kdo já jsem, co mám ráda, kterým směrem se můžu dát. Hodnotný rozhovor s Janou dovysvětlil otázky, nad kterými jsem tápala. Dalo by se říct, že Dary duše je jako osobnostní test z vesmíru🌌. "
Petra Bencová