Dary duše - energetický portrét

 “Dary duše” tu jsou pro ty z vás, kteří:

: toužíte poznat svou duši a její poslání, talenty a potenciál

: potřebujete ukotvit své sebe-vědomí

: potřebujete se v životě posunout dál, ujasnit si své vize a životní směr

"Jani, tvé načtení Darů duše mi osvětlilo líp sebe samu, podpořilo moji životní vizi. Dary duše mi dodaly mnohem větší důvěru v sama sebe, což se projevuje i v mém každodenním chování i akcích - vím mnohem lépe, co chci a kam směřuji. Cítím, Jani, tvé regrese, kde mi podporuješ k vlastnímu uvědomění i tvé předávání jako velký zdroj, o který se můžu opřít, připomenout si, uvědomit a vrátit se k sobě, obrovský zdroj mé vlastní síly.. Cítím se za ně moc vděčná."
Veronika D.

“Když najdeme své pravé místo v životě, přestaneme se srovnávat s druhými a hodnotit, které místo je lepší, jestli první nebo poslední, zažijeme pevnou kotvu sebe-vědomí. “

"Jani, děkuju! Ještě tu noc po našem integrujícím sezení, spontánní regresi a vašem doplňujícím emailu, mi přišla vize, jakým způsobem se mám realizovat v souladu se svými Dary. Takže na tom začínám pracovat 🙂 Mám z toho radost, těším se, kam mne to dovede. Všechno přichází ve správný čas. Děkuji vám za nasměrování a podporu. Vaše vlastní Dary duše pomáhají rozsvítit Dary nás ostatních. Děkuji. S láskou Tereza."
Tereza M.zakladatelka "Caring English", www.terezamakuchova.cz
"Paní Jana je pro mě takový "ztělesněný" posel zpráv od mé dušičky 🙂 Oslovila jsem jí, jelikož jsem chtěla vědět, jaké dary má moje duše. Při čtení mých darů se mnou hodně věcí rezonovalo, i ty, na kterých vím, že musím pracovat a pracuji. Moc mi to pomohlo na mé cestě. Paní Jana je lidská, čehož si nesmírně vážím. Skrz dar paní Jany se stáváme lepší verzí sebe samé, která je naplněná, šťastná a plná energie. Ale není to jen tak. Jak se říká, bez práce nejsou koláče. Tady bych to upravila tak, že bez práce na sobě nejsou plně aktivovány a využity dary naší duše. 🙂 Jsem moc vděčná, že se paní Jana objevila na mé životní cestě."
Petra K.
"Načtení darů duše mi zásadně pomohlo rozlišit, čemu věnovat v životě pozornost, abych se zbytečně nevyčerpávala. Znát svůj hlavní dar mi teď denně pomáhá se ukotvovat na své cestě, nehonit se a nesetrvávat v emocích, které byly u mě často spojené s tím, že jsem špatně uchopovala své dary a neuměla je plně využít. Janička mi pomohla opět poznat kousek sebe, po sezení s ní cítím vnitřní klid a sluníčko:) Děkuji za setkání!"
Tereza Blažíkováfytoterapeutka, provozovatelka přírodního obchůdku ve Frýdku-Místku: "Tradiční lékarna", www.tradicnilekarnafm.cz
"Jani, ještě jednou bych Vám chtěla moc poděkovat za precizní a podrobné zpracování darů duše. Pomohlo mi to se v sobě více ukotvit. Najednou jako bych uviděla obrovskou hodnotu v tom, co jsem považovala za běžné. Někdy prostě potřebujeme nezávislý pohled zvenku, abychom niterně uvěřili tomu, co je uvnitř. A to se mi díky Vám stalo. Dokážu se teď lépe rozhodovat, protože cítím, co je "moje" a co bych dělala jen proto, že to funguje někomu jinému. Je to taková má vnitřní navigace, snadno teď chápu, co je a co není se mnou v souladu. Zároveň mi dary duše daly i motivaci a chuť, takové nakopnutí, které jsem přesně potřebovala. Děkuji za Vaši práci, cítila jsem péči, kterou jste do toho dala."
Aneta Uhrováwww.zivotnikrizovatka.cz

Každý v sobě nosí svoje jedinečné klíče k smysluplnému a radostnému životu. 

Čím více jsme si vědomi sebe sama i v těch nejjemnějších úrovních, tím šťastněji žijeme, neboť  jsme  ukotveni ve svém pravém místě, které je i zdrojem radosti a naší pravé vnitřní síly.

Co jsou to "Dary duše"?

Jedná se o energetickou typologii vytvořenou zemským lidským pohledem na duši, která vychází z vizí indických zřeků i soudobých vhledů několika žen a jednoho muže z Čech a USA, kteří nezávisle na sobě tyto energie navnímali podobně jako i já osobně při své osobní Spirituální regresi mezi životy:

Na úrovni, kde se Jednota Bytí rozhodla naplnit svou Prázdnotu a začla tvořit nekonečným dělením, vytvořila i duše, které se napojily  na paprsek energie základních kvalit,  které ve fyzickém světě na Zemi vnímáme jako speciální charakteristiky, schopnosti a vlastnosti.

Ze Země bylo nazřeno osm  typů energií a všechny jsou jako hologram přítomné v každé duši, ale přesto každá duše si pro své stvoření vybrala  jako hlavní jednu nebo dvě dominantní energie, které představují její specifické kvality, které rozvíjí jako "dary duše".

Tyto dary jsou definovány jako „energetická centra“.

Dary  duše v nás působí, i když o nich nevíme a proudí naplno, čím víc žijeme v souladu se svým srdcem a pokud jsme osvobozeni od energetických bloků a omezení vytvořených myslí v minulosti.

Načtení darů duše pomáhá uvědomit si specifické jednání Vaší duše i k jakým rolím na Zemi tíhne. Objevíte tak stopy svého poslání.

Poznáním darů duše se posunete blíž ke svému srdci a duši a životní volby se stávají více vědomé, více sladěné s Vaší šťastnou Podstatou.

Čtení Darů duše je tu proto, aby vám předalo zprávu z Akáši - z úrovně vaší duše a pomohlo vám:

 • realizovat se, tím nejlepším způsobem
 • líp  se v sobě zorientovat
 • dostat se do kontaktu se svojí energií
 • nalézt své silné stránky a objevit své hlavní dary, tedy to, co u vás druzí skutečně hledají a co od vás dostávají (i když to vždy nevnímáte, protože to je tak přirozené jako dýchání)
 • nalézt své místo ve světě
 • získat porozumění pro druhé i pochopení pro sebe
 • změnit nastavení své mysli
 • osvobodit se od jednání (a třeba i stylu oblékání), které k vám nesedne a působí disharmonicky ve vašem energetickém systému
 • obnovit rovnováhu a nacházet lépe činnosti, které vám jdou z duše snadno, nabíjí vás energií a přináší úspěch
 • porozumět svým dětem - proč se chovají jinak, podpořit je v jejich talentech

Jak to probíhá?

1. Zvolíte si variantu:

a) Načtení Darů duše + Mapa duše (cca 20 stran textu o Vašich Darech duše - viz níže Co najdete v dokumentu Mapa duše). Cena  3.600 Kč.

b) Načtení Darů duše i s Mapou duše + integrující sezení: cca 20 stran textu o Vašich Darech duše a 90 minut online/offline integrujícího sezení ukotvujícího a aktivizujícího Dary duše ve Vašem příběhu. Cena 4.500 Kč.

c) Pro děti: Načtení Darů duše + Mapa duše (cca 20 stran textu o Darech duše Vašeho dítěte - viz níže Co najdete v dokumentu Mapa duše). Zvýhodněná dětská cena  2.600 Kč.

d) Doplňující osobní sezení k darům duše online  i offline - cena 900 Kč za 60 minut.

2. Vyplníte objednávku na zvolenou variantu,  napíšete mi Vaše přesné jméno a příjmení, včetně rodného jména a příjmení, datum a místo narození. 

2. Obdržíte ode mne mail s instrukcemi pro platbu a případně si domluvíme termín pro osobní integrující sezení online či offline. 

3. Potvrdím Vám vaši platbu a dostanete ode mne:

: vždy : dokument “Dary duše” s  informacemi o energetické podstatě Vaší duše ve formátu cca 15 - 20ti stránkového pdf dokumentu, který obdržíte  cca do 3-7 dnů po potvrzení platby.

: nebo i : osobní integrující sezení (přes messenger nebo telefonicky) v časovém prostoru 60 minut - ukotvení informací o Darech duše do vašeho života (resp. co s tím prakticky), vnímání Vašeho příběhu a Vás samotných, možnost další individuálních vhledů 

Dokument Dary duše obsahuje:

 • Popis Vašich hlavních energií:  jak tvoří osobnost a dynamiku Vaší duše
 • Popis dvou vedlejší darů Vaší duše: jak působí v dynamice Vaší duše, jaké to je, když nejste v souladu (nevyužíváte co největší a vyšší kapacitu hlavních darů) a fungujete z vedlejších darů
 • Popis archetypu nejvyššího potenciálu: jak to vypadá, když používáte naplno svůj hlavní dar v té nejvyšší vibraci a jste tudíž v souladu se sebou i okolím
 • Projevy, když jste v nesouladu s naladěním energie své duše a omezujete jej
 • Podrobný individuální popis, jak se dostat do souladu s hlavní energií a jak individuálně odstranit bloky jejímu proudění a aktivovat Váš nejvyšší potenciál - náčrt praktických kroků, doporučení a rad, jako možné další klíče k Vaší seberealizaci (ovšem, jestli je použijete, je na Vás)
 • Podrobný obecný popis cesty duše i s vizuálním zobrazením,  jak své hlavní a vedlejší energie propojit a používat tak, aby  se Váš potenciál naplnil (nejlépe i v té úplně nejvyšší úrovni 🙂

Máte-li chuť objevit své "Dary duše", napište mi níže Vaši objednávku (i s telefonem prosím, neb pomohl vícekrát, když se někdo překlepl v mailové adrese): 

Potřebujete nalézt či podpořit svůj směr a vizi?

Cítíte se někdy ztraceni ve světě? Hledáte ve světě  své místo?

Jaká zlepšení Vám může poznání Darů duše přinést  do života?

* Poznáte líp, kde je vaše silná stránka, co je vaše přirozená role.

* Dostanete možnost posunout se k plnějšímu životu.

* Začnete žít více v integritě a tvořit skutečně ze sebe.

* Uleví se vám, protože pochopíte, proč vám některé činnosti nejdou tak dobře jako jiným a  že to tak je v nejlepším pořádku, a proto ani nemusíte dělat to, co k vám prostě nepatří.

* Přestanete dělat to, co nikam nevede.

* Zlepší se vaše rozhodování, budete míň váhat a víc jednat, protože budete vědět jakým směrem se vydat

* Potvrdí se vám tušení o sobě a objevíte cenné souvislosti.

* Zvýší se vám vědomí své hodnoty.

* Najdete snáz činnosti i profese, kde se cítíte dobře a které vás budou nabíjet energií a budou do života přinášet bohatství a ocenění.

"Impulsem k tomu, se podívat na dary mé duše byla určitě práce. Chodili za mnou totiž úplně jiní klienti, než jsem očekávala. Chtěla jsem zjistit, co to znamená a oslovila jsem tedy Janu s prosbou o vypracování darů duše. Díky ní jsem zjistila, jaký je můj dominantní dar a skvěle to zapadlo s tím, co u mě hledali klienti. Konečně jsem to mohla uchopit na vědomé úrovni, ponořit se hlouběji do sebe a začít více pracovat z energie mého přirozeného nastavení. Text od Jany je opravdu obsáhlý a podrobný. Chystám se k němu vracet a určitě při každém čtení zase objevím něco nového."
Martina GítaŠamanka z města, www.samanka-z-mesta.cz

Táhne-li Vás to k tomu dostat zprávu o Darech své duše, neváhejte mi napsat. Potřebujete-li ještě něco vědět, Vaše otázky s Vámi ráda proberu.

"Dary Duše, které Jana pro mne stáhla a přehledně popsala se mnou vnitřně rezonují, a od té doby, co mi bylo takto umožněno si je více zvědomit, už jsem si párkrát všimla, že mi pomohli ukotvit se v mé práci s lidmi a v sebedůvěře. Některé věci popsané v popisu Darů jsou pro mne výzvou, ale jak mi život už ukázal mnohokrát, je dobře prostě to nechat být, a pozorovat, jestli mi život nabízí i tyto varianty uplatněni nebo spíše, zdali mne nevybízí k dalším činům, které mne učí překračovat své hranice 🙂 Děkuji Ti Jani, ze srdce za Tvůj Dar, že takto pomáháš nás více a více rozzářit a žít plněji svůj potenciál."
Michaela Benešováregesní terapie, rekonektivní léčení
"Vypracování Darů duše by mohlo pomoci v situaci, kdy o sobě člověk pochybuje nebo se hledá. Je nesporně zajímavé si přečíst, co vše by v nás mohlo být ukryto za poklady. Mnohdy nás to samotné ani nenapadne. Konkrétními typy povolání, které vzniknou z popisu Nejvyššího archetypu vašeho daru si sami sebe můžeme představit v dané roli. Já osobně jsem si nechala vypracovat Dary duše od Jany, abych zjistila, kam mě moje přirozenost může vést. Na rodičovské dovolené hodně žen přemítá, zdali se chce vůbec vrátit do původního zaměstnání anebo jít svou vlastní cestou. Ale když samy nevíme, co je TO naše? V tom nám právě mohou pomoci Dary duše vypracované na míru. Alespoň v tom, kdo já jsem, co mám ráda, kterým směrem se můžu dát. Hodnotný rozhovor s Janou dovysvětlil otázky, nad kterými jsem tápala. Dalo by se říct, že Dary duše je jako osobnostní test z vesmíru🌌. "
Petra Bencová