Progrese do budoucnosti

Progrese do budoucnosti je motivační metoda, která podpoří Vaše uskutečňování nejlepších možností ve Vašem životě.

Při Progresi si uvědomíte směr, kterým v životě jdete a uvědomíte si kam, vás Vaše tendence vedou. Ve stavu lehkého hypnotického transu, ve kterém jste si vědomi sama sebe prozkoumáte vývoj konkrétní oblasti svého života do budoucna, který se Vám může vytvářet na základě Vašeho obvyklého jednání, myšlení a cítění.

Současně si najdete Vaše lepší možnosti a konkrétní kroky pro nejlepší směr v dané oblasti, který si přejete, vybíráte a tvoříte.

V Progresi zjistíte, co pro Vaši záležitost můžete sami udělat , aby byla dobrá nebo lepší. Poznáte tak, jak sami můžete přehodit ve Vašem životě výhybku k lepšímu a uskutečnit opravdovou změnu. 

Progrese tedy není jen jakési snění si růžové budoucnosti, která se nikdy sama bez Vás neuskuteční. V životě je vždy mnoho možností - od nejhorší po nejlepší, ale jelikož jsme byli stvořeni jako spolutvůrci života, je velmi důležité naše rozhodnutí, zda-li budeme pokračovat v dříve nastaveném směru nebo půjdeme k té lepší verzi.

Progrese je tedy vhodná například pro:

 • uskutečnění nějakého tvůrčího projektu, životního přání
 • profesní růst
 • osobní růst - rozvoj talentu, schopností, komunikace, lepší vztahy
 • zlepšení zdraví, těla, vitality (nenahrazuje lékařskou péči, pouze motivuje k lepšímu jednání)

Pro lepší výsledky a obzvláště při složitějších problémech doporučuji propojit Progresi s Holistickou regresní terapií, kde se odblokují případné překážky na cestě. 

Kdy je Progrese nevhodná (kontraindikace): 

 • pokročilé stadium těhotenství
 • užívání psychofarmak - léky ovlivňující činnost mozku (antidepresiva - všechna, dále dlouhodobě prášky na spaní atd.)
 • závažná psychická onemocnění
 • epilepsie
 • schizofrenie (i vyléčená)
 • závažné mentálni poruchy (i lékařsky nediagnostikované)
 • závažná onemocnění srdce (a po operaci)
 • anorexie v pokročilém stádiu
 • užívání drog, zejména uměle vyrobených chemických drog (pod vlivem), pod vlivem alkoholu
 • děti a mladí lidé do 18 let věku bez písemného svolení rodičů nebo zákonných zástupců

Při nejasnostech ohledně vhodnosti Progrese pro Vás mě kontaktujte telefonicky či e-mailem.