Děkuji, že jste se přišli.

Jsem tu pro vás, když se potřebujete cítit v životě lépe a potřebujete najít důležité souvislosti a nové možnosti.

  •  Holistická regresní terapie je jemná a posilující vícevrstevnatá cesta ke kořenům vašich problémů na psychospirituální, emocionální i tělesné úrovni. Pomáhá na cestě Vašeho sebepoznání, kdy objevíte i znovuprožijete i své schopnosti a talenty a dotknete se hlouběji vědomí své kontinuity.
  •  Spirituální regrese mezi životy (LBL - Life Between Lives): Jedinečným cílem tu je zprostředkovat Vám Váš autentický prožitek putování v krajině Vaší duše, kterou si projdete sami a při níž můžete sami uvidět či pocítit, kým opravdu jste a proč tu jste. 
  •  Progrese do budoucnosti : Tato motivační metoda založená na některých postupech Holistické regresní terapie, může významně podpořit uskutečňování Vašich nejlepších vizí a možností ve Vašem životě.
  • Individuální konzultace (online  i osobně):  Mojí hlavní zásadou je, že pomáhám jen v těch oblastech, kde jsem získala osobní zkušenosti z praxe. 60 minut rozhovoru, naslouchání, naciťování a všech potřebných informací pro Vás.
  • Mapa darů duše: psychoenergetická typologie duše pomáhající objevit talenty Vaší duše a dynamiku Vaší energie, která Vám ukáže, jak nejlíp používat Vám Vesmírem darovaný potenciál, který jako duše přinášíte sem na Zem

“Když najdeme své pravé místo v životě, přestaneme se srovnávat s druhými a hodnotit, které místo je lepší, jestli první nebo poslední, zažijeme pevnou kotvu sebe-vědomí. “ JMS