Pomohu Vám spojit se s moudrostí Vašeho podvědomí, kde najdete Vaše nejlepší odpovědi k tomu, jak by se Vám lépe žilo.

Vítejte na cestě k radostnějšímu životu, v dobrodružném objevování odpovědí na své nejniternější často opakující se otázky. Vítejte v místě, kde jste se rozhodli vzít naplnění vašeho příběhu do svých rukou.

Jsem členkou Mezinárodní asociace regresních terapeutů: The Earth Association for Regression Therapy (EUROPEAN ASSOCIATION FOR REGRESSION THERAPY). Kvalifikaci pro Holistickou regresní terapii jsem získala studiem u Bernadety Hodkové v její akreditované mezinárodní škole Getting Better School

Holistická regresní terapie je tu více jemným návratem ke své celistvosti než do minulosti, a osvobozujícím vhledem do sebe sama skrze prožitek příběhů, které se k nám vážou.