Proč jsem tady a co tu dělám?
Vhledy do Spirituální regrese mezi životy

Jednodenní seminář terapeutky a lektorky Bernadety Hodkové z Francie s bohatými zkušenostmi z více jak 10leté praxe.

Vítejte a otevřete své dveře pro podporu radostného a laskavého života na Zemi , rozvinutí přirozených sebeléčivých sil.  

Jsem členkou Mezinárodní asociace regresních terapeutů: The Earth Association for Regression Therapy (EUROPEAN ASSOCIATION FOR REGRESSION THERAPY). Kvalifikaci pro Holistickou regresní terapii jsem získala studiem u Bernadety Hodkové v její akreditované mezinárodní škole Getting Better School

Holistická regresní terapie, je tu více návratem k sobě než do minulosti, a regenerujícím vhledem do sebe sama skrze prožitek příběhů, které se k nám vážou.